Text

Frisinnade kvinnor har opinionsmöte inför nyvalet 1914 - polisrapport

Här rapporterar de kvinnliga polisbiträdena Gerda Müller och Agda Halldin från ett offentligt möte anordnat av Frisinnade kvinnor i Musikaliska akademien den 23 mars 1914. Enligt rapporten var lokalen, som rymde 818 personer fullsatt.

Mötet hölls en dryg månad efter Bondetåget, då 30 000 bönder tågat till kungs för att kräva upprustning. Kung Gustav V hade vid tillfället hållit ett tal där han i strid med regeringen ställde sig bakom kraven på en utökad försvarsmakt. Sverige hade då nyligen fått allmän rösträtt för män. I protest mot att kungen på detta sätt ifrågasatte att de folkvalda skulle bestämma avgick regeringen. De tal som polisen refererar här hålls alltså mot denna bakgrund och det faktum att ett nyval står inför dörren.

Emilia Broomé ledde mötet som bjöd på tal av tre ledande figurer inom kvnnorörelsen:

Anna Bugge-Wicksell talade under rubriken ”Vänster och höger” och kritiserade kungens ingripande i de politiska frågorna under bondetåget. Hon menade att kungens agerande står i strid med demokratiseringssträvandena.

Dr. Gulli Petrini talade under rubriken ”Hvad som strå på spel” och kritiserade den ensidiga fokuseringen på försvarsfrågan inför valet.

Karin Fjälbäck-Holmgren talade under rubriken ”Ansvar” och framhöll det oansvariga att dra in barn i de politiska konflikterna: ”Det finnes barn som blefve fullständiga martyrer för föräldrarnas politiska åsikter. Barnen borde ej få växa upp i hat utåt och hat mot andra samhällsklasser”.

Enligt polisrapporten hade lokalen upplåtits på villkor att ”ingen diskussion finge hållas och ingen resolution antagas”.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

De förde demokratin framåt
Tema

De förde demokratin framåt

2018-2022 firar vi 100-årsfirandet av den allmänna och lika rösträtten i Sverige. Rösträtten utökades successivt under hela 1900-talet. Det är många små och stora beslut som har le…

Ett sanningsord

Ett sanningsord

Frisinnade kvinnors förbund - program och stadgar 1924

Frisinnade kvinnors förbund - program och stadgar 1924

Inbjudan till Stockholms befolkning! [Affisch om motdemonstration till Bondetåget 1914]

Inbjudan till Stockholms befolkning! [Affisch om motdemonstration till Bondetåget 1914]

Kung Gustav V håller sitt tal till bönderna på Kungliga Slottets Borggård under Bondetåget 1914.

Kung Gustav V håller sitt tal till bönderna på Kungliga Slottets Borggård under Bondetåget 1914.

Kvinnliga pionjärer
Tema

Kvinnliga pionjärer

Möt några historiska kvinnliga pionjärer, både artiklar och enskilda källmaterial. Den här listan är inte komplett på något sätt. Men de ger inblick i några intressanta människor o…

Lektion: Medborgerliga rättigheter
Tema

Lektion: Medborgerliga rättigheter

I det här lektionsförslaget resonerar eleverna om vad som krävs för ett fungerande demokratiskt samhälle, och hur demokratiskt Sverige är idag.

Minne från Bondetåget 1914 [Bok med fotografier]

Minne från Bondetåget 1914 [Bok med fotografier]

P.M. för deltagarne i Bondetåget.

P.M. för deltagarne i Bondetåget.

Texter
Tema

Texter

En text kan användas som historisk källa. Vi kan läsa människors berättelser och beskrivningar av händelser i historien genom polisrapporter, rättegångsprotokoll, brev och dagböcke…

Vattenmugg från Bondetåget 1914

Vattenmugg från Bondetåget 1914