Text
Författare: Halldin, Agda, Müller, Gerda. Stockholms stadsarkiv

Frisinnade kvinnor har opinionsmöte inför nyvalet 1914 - polisrapport

Här rapporterar de kvinnliga polisbiträdena Gerda Müller och Agda Halldin från ett offentligt möte anordnat av Frisinnade kvinnor i Musikaliska akademien den 23 mars 1914. Enligt rapporten var lokalen, som rymde 818 personer fullsatt.

Mötet hölls en dryg månad efter Bondetåget, då 30 000 bönder tågat till kungs för att kräva upprustning. Kung Gustav V hade vid tillfället hållit ett tal där han i strid med regeringen ställde sig bakom kraven på en utökad försvarsmakt. Sverige hade då nyligen fått allmän rösträtt för män. I protest mot att kungen på detta sätt ifrågasatte att de folkvalda skulle bestämma avgick regeringen. De tal som polisen refererar här hålls alltså mot denna bakgrund och det faktum att ett nyval står inför dörren.

Emilia Broomé ledde mötet som bjöd på tal av tre ledande figurer inom kvnnorörelsen:

Anna Bugge-Wicksell talade under rubriken ”Vänster och höger” och kritiserade kungens ingripande i de politiska frågorna under bondetåget. Hon menade att kungens agerande står i strid med demokratiseringssträvandena.

Dr. Gulli Petrini talade under rubriken ”Hvad som strå på spel” och kritiserade den ensidiga fokuseringen på försvarsfrågan inför valet.

Karin Fjälbäck-Holmgren talade under rubriken ”Ansvar” och framhöll det oansvariga att dra in barn i de politiska konflikterna: ”Det finnes barn som blefve fullständiga martyrer för föräldrarnas politiska åsikter. Barnen borde ej få växa upp i hat utåt och hat mot andra samhällsklasser”.

Enligt polisrapporten hade lokalen upplåtits på villkor att ”ingen diskussion finge hållas och ingen resolution antagas”.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad