Engelska förkämpar för kvinnlig rösträtt talar i Stockholm - polisrapport 1913.
Text

Engelska förkämpar för kvinnlig rösträtt talar i Stockholm - polisrapport 1913

Den 18 februari samlades cirka 420 kvinnor i Viktoriasalen för att höra två engelska föredragshållare. Polisens rapportörer Carl J. Ström och Leopold Bjurling var också på plats och lämnade denna rapport.

Miss C. Tite talade om "Suffragettrörelsen i England och dess verkningar". Hon menade att den s.k. "bröstgängesmetoden", d.v.s. en ganska våldsam konfrontation, varit nödvändig i England även om hon själv "ej gillade densamma och ej alls hade lust att slå sönder några fönster.

Mrs M. Coates Hansen gjorde liksom Miss Tite jämförelser Sverige-England och menade att kvinnorna i England hade en tuffare situation varför hårdare tag krävdes där än i Sverige.

Mötet arrangerades av Landsföreningen för kvinnans politiska rösträtt och de två engelska talarna introducerades av Anna Lindhagen.

 

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

De förde demokratin framåt
Tema

De förde demokratin framåt

2018-2022 firar vi 100-årsfirandet av den allmänna och lika rösträtten i Sverige. Rösträtten utökades successivt under hela 1900-talet. Det är många små och stora beslut som har le…

Äntligen kvinnlig rösträtt i Sverige

Äntligen kvinnlig rösträtt i Sverige