Tidningsartikel til försvar för kvinnors rösträtt
Text

Läkare försvarar kvinnors rösträtt – artikel i Dagligt Allehanda 1912

Under den intensiva rösträttsdebatten i början av 1900-talet försvarade läkaren Salomon Eberhard Henschen kvinnors rätt att få rösta. I en artikel argumenterade han mot den brittiska läkaren Almroth Wright, som inte ansåg att kvinnor skulle få rösträtt eftersom de led av ”mentala rubbningar” och därmed inte var tillförlitliga.

Den brittiska läkarens artikel, som publicerats i tidningen Times, hade tidigare refererats i Dagligt Allehanda. Och nu reagerade läkaren Salomon Henschen på hans åsikter. Från läkarsynpunkt höll med om att kvinnor kunde ha mentala svagheter. Men det, menade han, gällde inte alla kvinnor eller hela tiden, utan drabbade endast vissa kvinnor och då framför allt under graviditet och klimakterium. Det, hävdade han, kunde jämföras med vissa män som till exempel super och är aggressiva och som ju därmed också är opålitliga:

”Men skulle alla nervösa och omogna män uteslutas från valrätt, skulle det allmänna och riksdagen visserligen ej förlora därpå, men nog blefve det lite svårt […]”.

Däremot höll Salomon Henschen med Almroth Wright om att den mer militanta kvinnliga rösträttsrörelsen i England – suffragettrörelsen - var förkastlig:

”[…] sufragettrörelsen måste tyvärr betraktas som ett sjukligt utslag af irritation, af nervositet hos dessa rösträttskvinnor, lika beklagligt, som när andra klasser söka med våld taga sin förmenta rätt.”

I april 1912 hade regeringen lagt fram ett lagförslag om kvinnlig rösträtt genom en proposition i riksdagen. Den 18 maj röstades dock förslaget ned av första kammaren. Men kampen för kvinnors rösträtt fortsatte med ökad kraft, inte minst genom Landsföreningen för kvinnans politiska rösträtt (LKPR). År 1919 beslutade riksdagen tillslut att kvinnor skulle få rösta i allmänna val, och i valet 1921 fick de rösta för första gången.Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Brev från Selma Lagerlöf till Anna Lindhagen – 1913

Brev från Selma Lagerlöf till Anna Lindhagen – 1913

De förde demokratin framåt
Tema

De förde demokratin framåt

2018-2022 firar vi 100-årsfirandet av den allmänna och lika rösträtten i Sverige. Rösträtten utökades successivt under hela 1900-talet. Det är många små och stora beslut som har le…

Den kvinnliga rösträttsrörelsen - översikt av viktiga händelser 1906

Den kvinnliga rösträttsrörelsen - översikt av viktiga händelser 1906

Elsa Laula skriver om namninsamling för kvinnlig rösträtt 1907

Elsa Laula skriver om namninsamling för kvinnlig rösträtt 1907

En motståndare mot kvinnlig rösträtt har ordet

En motståndare mot kvinnlig rösträtt har ordet

Frida Stéenhoff, Hvarför skola kvinnorna vänta? föredrag om den kvinnliga rösträtten, hållet i Stockholm den 23 nov 1905

Frida Stéenhoff, Hvarför skola kvinnorna vänta? föredrag om den kvinnliga rösträtten, hållet i Stockholm den 23 nov 1905

Kvinnlig rösträtt - Ann Margret Holmgren argumenterar för kvinnors rösträtt i brev till Carl Lindhagen

Kvinnlig rösträtt - Ann Margret Holmgren argumenterar för kvinnors rösträtt i brev till Carl Lindhagen

Kvinnliga affärsbiträden bjuds in till rösträttsmöte

Kvinnliga affärsbiträden bjuds in till rösträttsmöte

Kyrkoherde ger sitt fulla stöd för kvinnors rösträtt - 1909

Kyrkoherde ger sitt fulla stöd för kvinnors rösträtt - 1909

Ledande kvinnor i rösträttskampen – tidningsartikel i Vårt Land 1907

Ledande kvinnor i rösträttskampen – tidningsartikel i Vårt Land 1907

Nederlag för kvinnorna i rösträttsfrågan –  Dagens Nyheter 1912

Nederlag för kvinnorna i rösträttsfrågan – Dagens Nyheter 1912

Några argument från en motståndare till kvinnors rösträtt – 1913

Några argument från en motståndare till kvinnors rösträtt – 1913

Stora rösträttsdebatter i riksdagen 1912

Stora rösträttsdebatter i riksdagen 1912

Äntligen kvinnlig rösträtt i Sverige

Äntligen kvinnlig rösträtt i Sverige

Årsmöte för Landsföreningen för kvinnans politiska rösträtt LKPR - 1911

Årsmöte för Landsföreningen för kvinnans politiska rösträtt LKPR - 1911