Brev från Hanna Arpi till Signe Bergman 1921
Text
Upphov: Okänd. Stockholms stadsarkiv

Hanna Arpi skriver och tackar Signe Bergman rösträttsåret 1921

Hösten 1921 tillåts Sveriges kvinnor för första gången rösta i riksdagsvalet. Då har rösträttskampen, med Landsföreningen för kvinnans politiska rösträtt (LKPR) och andra i spetsen, pågått intensivt under lång tid.  

Kampen hade förts av många och krafter uppbådats runtom i hela landet. Signe Bergman var en av rösträttsrörelsens ledande gestalter och ordförande i LKPR åren 1914-1917. Landsföreningens arbete samordnades utifrån dess högkvarter "Rösträttsbyrån" i Stockholm. Den öppnades 1906 på Kommendörsgatan 3 (i kv Humlegårdsmästaren), och har sedan funnits på flera olika adresser, bl.a.  på Kungsträdgårdsgatan 10 (i kv. Näckström), Lästmakargatan 6 (i kv. Sumpen) nära Stureplan och på Karduansmakargatan 6 (i kv. Björnen) just invid Gustav Adolfs torg. På plats i rösträttsbyråns lokaler ansvarade Hanna Arpi för expeditionen till LKPR:s egen tidskrift "Rösträtt för kvinnor", som utgavs två gånger i månaden åren 1912-17. 

I det lilla brevet från försommaren 1921 uttrycker Hanna stor tacksamhet för Signes insatser för den allmänna rösträttens genomförande: 

Postst. 1/6 1921

Kära Signe, 

Mitt varma tack!

Rösträtten, den är du. Du är dess A. och O. Den lysande stjärnan - med kometer. 

Din tillgivna 

Hanna 

 

Signe Bergmans brevsamling finns på Stadsarkivet Kungsklippan. 

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad