Brev från Hanna Arpi till Signe Bergman 1921
Text

Hanna Arpi skriver och tackar Signe Bergman rösträttsåret 1921

Hösten 1921 tillåts Sveriges kvinnor för första gången rösta i riksdagsvalet. Då har rösträttskampen, med Landsföreningen för kvinnans politiska rösträtt (LKPR) och andra i spetsen, pågått intensivt under lång tid.  

Kampen hade förts av många och krafter uppbådats runtom i hela landet. Signe Bergman var en av rösträttsrörelsens ledande gestalter och ordförande i LKPR åren 1914-1917. Landsföreningens arbete samordnades utifrån dess högkvarter "Rösträttsbyrån" i Stockholm. Den öppnades 1906 på Kommendörsgatan 3 (i kv Humlegårdsmästaren), och har sedan funnits på flera olika adresser, bl.a.  på Kungsträdgårdsgatan 10 (i kv. Näckström), Lästmakargatan 6 (i kv. Sumpen) nära Stureplan och på Karduansmakargatan 6 (i kv. Björnen) just invid Gustav Adolfs torg. På plats i rösträttsbyråns lokaler ansvarade Hanna Arpi för expeditionen till LKPR:s egen tidskrift "Rösträtt för kvinnor", som utgavs två gånger i månaden åren 1912-17. 

I det lilla brevet från försommaren 1921 uttrycker Hanna stor tacksamhet för Signes insatser för den allmänna rösträttens genomförande: 

Postst. 1/6 1921

Kära Signe, 

Mitt varma tack!

Rösträtten, den är du. Du är dess A. och O. Den lysande stjärnan - med kometer. 

Din tillgivna 

Hanna 

 

Signe Bergmans brevsamling finns på Stadsarkivet Kungsklippan. 

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Anteckningar om Rösträttsbyråns verksamhet

Anteckningar om Rösträttsbyråns verksamhet

Brev till Signe Bergman från Alfhild Lamm om den kvinnliga rösträttsrörelsen i Storbritannien - 1907

Brev till Signe Bergman från Alfhild Lamm om den kvinnliga rösträttsrörelsen i Storbritannien - 1907

De förde demokratin framåt
Tema

De förde demokratin framåt

2018-2022 firar vi 100-årsfirandet av den allmänna och lika rösträtten i Sverige. Rösträtten utökades successivt under hela 1900-talet. Det är många små och stora beslut som har le…

Här låg Kvinnornas rösträttsbyrå 1908-1917, ritningar från 1865

Här låg Kvinnornas rösträttsbyrå 1908-1917, ritningar från 1865

Kvinnliga pionjärer
Tema

Kvinnliga pionjärer

Möt några historiska kvinnliga pionjärer, både artiklar och enskilda källmaterial. Den här listan är inte komplett på något sätt. Men de ger inblick i några intressanta människor o…

Landsföreningen för kvinnans politiska rösträtt lägger upp arbetet med att samla in namnunderskrifter i syfte att skynda på utredningen om kvinnlig rösträtt

Landsföreningen för kvinnans politiska rösträtt lägger upp arbetet med att samla in namnunderskrifter i syfte att skynda på utredningen om kvinnlig rösträtt

Nytt i Stockholmskällan
Tema

Nytt i Stockholmskällan

Stockholmskällans databas fylls hela tiden på med historiskt källmaterial från våra museer, arkiv och bibliotek. Här hittar du senast publicerade.

Polisen övervakar möte med Landsföreningen för kvinnans politiska rösträtt

Polisen övervakar möte med Landsföreningen för kvinnans politiska rösträtt

Porträttbild av Signe Bergman

Porträttbild av Signe Bergman

Resetalare Emma Aulin rapporterar till Signe Bergman från sin rösträttsresa 1915

Resetalare Emma Aulin rapporterar till Signe Bergman från sin rösträttsresa 1915

Signe Bergman 1869-1960

Signe Bergman 1869-1960

Signe Bergman
Tema

Signe Bergman

Signe Bergman var feminist och rösträttsaktivist. Hon var en av de ledande medlemmarna i organisationen Landsföreningen för kvinnans politiska rösträtt och även dess ordförande åre…

Styrelsemöte på Rösträttsbyrån

Styrelsemöte på Rösträttsbyrån

Årsmöte för Landsföreningen för kvinnans politiska rösträtt LKPR - 1911

Årsmöte för Landsföreningen för kvinnans politiska rösträtt LKPR - 1911

”Wahrendorffska huset” före och efter ombyggnad – ritning från 1857

”Wahrendorffska huset” före och efter ombyggnad – ritning från 1857