Foto

Deltagare i rösträttskongressen 1911 på Södra Blasieholmshamnen med standar där texten lyder "International woman suffrage alliance".

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Pionjärer
Tema

Pionjärer

Här hittar du några av historiens pionjärer i Stockholm. Vill du hitta ännu fler? Använd sökrutan överst på sidan.

Rösträtt
Tema

Rösträtt

1918 ändrades kommunallagen så att både kvinnor och män fick rösträtt i Sverige. Här hittar du en del som historiens rösträttskämpar lämnat efter sig till oss. Vill du hitta mer? A…

Vykort med reklam för 1911 års internationella rösträttskongress

Vykort med reklam för 1911 års internationella rösträttskongress