Foto
Fotograf: Okänd. Stadsmuseet i Stockholm

Deltagare i rösträttskongressen 1911 på Södra Blasieholmshamnen med standar där texten lyder "International woman suffrage alliance".

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad