Foto

Deltagare i rösträttskongressen 1911 på Södra Blasieholmshamnen med standar där texten lyder "International woman suffrage alliance".

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

De förde demokratin framåt
Tema

De förde demokratin framåt

2018-2022 firar vi 100-årsfirandet av den allmänna och lika rösträtten i Sverige. Rösträtten utökades successivt under hela 1900-talet. Det är många små och stora beslut som har le…

Kvinnliga pionjärer
Tema

Kvinnliga pionjärer

Möt några historiska kvinnliga pionjärer, både artiklar och enskilda källmaterial. Den här listan är inte komplett på något sätt. Men de ger inblick i några intressanta människor o…

Vykort med reklam för 1911 års internationella rösträttskongress

Vykort med reklam för 1911 års internationella rösträttskongress