Brev från Elsa Laula till Anna Lindhagen 1907
Brev från Elsa Laula till Anna Lindhagen 1907
Text

Elsa Laula skriver om namninsamling för kvinnlig rösträtt 1907

Elsa Kristina Laula var en samisk feminist och aktivist som var mycket aktiv i kampen för samers och kvinnors mänskliga rättigheter. Hon grundade bland annat Lapska centralförbundet.

I ett brev till Anna Lindhagen skriver hon om en namninsamling bland samiska kvinnor för kvinnlig rösträtt 1907. Anna Lindhagen var aktiv i den kvinnliga rösträttsrörelsen och var en av dem som tagit initiativet till bildandet av Landsföreningen för kvinnans politiska rösträtt som stod bakom den nationella namninsamlingen.

Så här skrev Elsa Laula:

Fröken Anna Lindhagen

Min syster och Jag fick igenom fru Holmgren oss tillsända listorna om kvinnornas masspetition men dessa fick vi så sent så om vi hade direkt sendt dem tillbaka så hade dessa Ej hunnit komma ner förr den första jan. varför vi icke sändh dem direkt utan tänkte vi då det i dessa fall blir sent så ville vi framhålla dem för de lappska kvinnor som vi kunde väntas att komma i beröring med. b.l.a. skulle vi ha ett möte i Åsele januari marknad som var den 16 januari innevarande år och ville då höra vad dom skulle säga om denna lista, och roligt att se så behöfdes där ingen lång diskution utan enhelligt skrev de sina namn på listorna de som voro närvarande.

Om vi nu kommer så sent så att våra namn ej får vara med så är det vår önskan i alla fall och om vi hade fått listorna förr så hade vi haft dessa listor fulla och mera till. Jag sänder nu dessa listor jämte pängarna per postanvisning kr 2.50 x Jag skulle bliva tacksam för några rader under adr J. Neine
Löfås
Fredrika

God fortsättning på det nya året önskar vänl.
Elsa Laula

X porto till postanvisningen avdraget kr. 2:35


Åsele den 25/1 07

 

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Anna Lindhagen hyllas för kamp för kvinnors rösträtt - 1907

Anna Lindhagen hyllas för kamp för kvinnors rösträtt - 1907

Anteckningar om Rösträttsbyråns verksamhet

Anteckningar om Rösträttsbyråns verksamhet

Bör kvinnor få politisk rösträtt? – synpunkter från Anna Whitlock 1906

Bör kvinnor få politisk rösträtt? – synpunkter från Anna Whitlock 1906

De förde demokratin framåt
Tema

De förde demokratin framåt

2018-2022 firar vi 100-årsfirandet av den allmänna och lika rösträtten i Sverige. Rösträtten utökades successivt under hela 1900-talet. Det är många små och stora beslut som har le…

Den samiska aktivisten Elsa Laula ansöker till barnmorskeutbildning 1904

Den samiska aktivisten Elsa Laula ansöker till barnmorskeutbildning 1904

Den samiska aktivisten Elsa Laula tar barnmorskeexamen 1905

Den samiska aktivisten Elsa Laula tar barnmorskeexamen 1905

Den samiske prästen Gustav Park skriver om diskriminering av samerna

Den samiske prästen Gustav Park skriver om diskriminering av samerna

Elsa Laula - samisk rättighetskämpe 1904

Elsa Laula - samisk rättighetskämpe 1904

Elsa Laula ber borgmästare Lindhagen om hjälp i samefrågan - 1904

Elsa Laula ber borgmästare Lindhagen om hjälp i samefrågan - 1904

Elsa Laula kämpade för samiska rättigheter
Tema

Elsa Laula kämpade för samiska rättigheter

Elsa Laula eller Elsa Laula Renberg var samisk aktivist och kämpade hela sitt liv för samernas medborgerliga rättigheter.

Elsa Laula – samisk aktivist inskriven på barnmorskeutbildning 1904

Elsa Laula – samisk aktivist inskriven på barnmorskeutbildning 1904

Frida Stéenhoff, Hvarför skola kvinnorna vänta? föredrag om den kvinnliga rösträtten, hållet i Stockholm den 23 nov 1905

Frida Stéenhoff, Hvarför skola kvinnorna vänta? föredrag om den kvinnliga rösträtten, hållet i Stockholm den 23 nov 1905

Kvinnor kräver rösträtt - 1905

Kvinnor kräver rösträtt - 1905

Kvinnornas masspetition - om vikten av namnunderskrifter för kvinnlig rösträtt 1906

Kvinnornas masspetition - om vikten av namnunderskrifter för kvinnlig rösträtt 1906

Ledande kvinnor i rösträttskampen – tidningsartikel i Vårt Land 1907

Ledande kvinnor i rösträttskampen – tidningsartikel i Vårt Land 1907

Läkare försvarar kvinnors rösträtt – artikel i Dagligt Allehanda 1912

Läkare försvarar kvinnors rösträtt – artikel i Dagligt Allehanda 1912

Namninsamling för politisk rösträtt och valbarhet för Sveriges kvinnor

Namninsamling för politisk rösträtt och valbarhet för Sveriges kvinnor

Nederlag för kvinnorna i rösträttsfrågan –  Dagens Nyheter 1912

Nederlag för kvinnorna i rösträttsfrågan – Dagens Nyheter 1912

Några argument från en motståndare till kvinnors rösträtt – 1913

Några argument från en motståndare till kvinnors rösträtt – 1913

Politisk rösträtt för kvinnor - vädjan till regeringen 1905

Politisk rösträtt för kvinnor - vädjan till regeringen 1905

Program för kurs i samhällslära för kvinnor 1907-1908

Program för kurs i samhällslära för kvinnor 1907-1908

Reseberättelse från ”lappmarken” 1937

Reseberättelse från ”lappmarken” 1937

Uppmaning till Sveriges kvinnor att ansluta sig till den kvinnliga rösträttsrörelsen - 1905

Uppmaning till Sveriges kvinnor att ansluta sig till den kvinnliga rösträttsrörelsen - 1905

Vädjan om hjälp mot masslakt av samernas renar 1932

Vädjan om hjälp mot masslakt av samernas renar 1932