Brev från Elsa Laula till Anna Lindhagen 1907
Text
Författare: Laula, Elsa (1877-1931). Stockholms stadsarkiv

Elsa Laula skriver om namninsamling för kvinnlig rösträtt 1907

Elsa Kristina Laula var en samisk feminist och aktivist som var mycket aktiv i kampen för samers och kvinnors mänskliga rättigheter. Hon grundade bland annat Lapska centralförbundet.

I ett brev till Anna Lindhagen skriver hon om en namninsamling bland samiska kvinnor för kvinnlig rösträtt 1907. Anna Lindhagen var aktiv i den kvinnliga rösträttsrörelsen och var en av dem som tagit initiativet till bildandet av Landsföreningen för kvinnans politiska rösträtt som stod bakom den nationella namninsamlingen.

Så här skrev Elsa Laula:

Fröken Anna Lindhagen

Min syster och Jag fick igenom fru Holmgren oss tillsända listorna om kvinnornas masspetition men dessa fick vi så sent så om vi hade direkt sendt dem tillbaka så hade dessa Ej hunnit komma ner förr den första jan. varför vi icke sändh dem direkt utan tänkte vi då det i dessa fall blir sent så ville vi framhålla dem för de lappska kvinnor som vi kunde väntas att komma i beröring med. b.l.a. skulle vi ha ett möte i Åsele januari marknad som var den 16 januari innevarande år och ville då höra vad dom skulle säga om denna lista, och roligt att se så behöfdes där ingen lång diskution utan enhelligt skrev de sina namn på listorna de som voro närvarande.

Om vi nu kommer så sent så att våra namn ej får vara med så är det vår önskan i alla fall och om vi hade fått listorna förr så hade vi haft dessa listor fulla och mera till. Jag sänder nu dessa listor jämte pängarna per postanvisning kr 2.50 x Jag skulle bliva tacksam för några rader under adr J. Neine
Löfås
Fredrika

God fortsättning på det nya året önskar vänl.
Elsa Laula

X porto till postanvisningen avdraget kr. 2:35


Åsele den 25/1 07

 

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad