Flygblad från Föreningen för kvinnans politiska rösträtt i Stockholm 1906
Text
Författare: Anna Whitlock. Stockholms stadsarkiv

Bör kvinnor få politisk rösträtt? – synpunkter från Anna Whitlock 1906

Det är djupt orättvist och dessutom dåligt för samhället att kvinnorna saknar rösträtt, skrev Anna Whitlock, som var starkt engagerad i kvinnorörelsen vid början av 1900-talet. Genom att kvinnorna var bra på andra saker än män hade de mycket att tillföra i politiken, skrev hon. Att kvinnorna hade rösträtt skulle också kunna minska kvinnoföraktet:

”Stodo man och hustru, mor och far som jämbördiga medborgare, skulle mycket af det nu ganska ofta förekommande , mer eller mindre latenta kvinnoföraktet försvinna, och färre mödrar behöfde med en suck medgifva, att de intet inflytande hade öfver sina söner.”

Anna Whitlock och var en av de kvinnor som startade Föreningen för kvinnans politiska rösträtt 1902 (från 1903 Landsföreningen för kvinnans politiska rösträtt). Hon var föreningens ordförande 1902-1907.

 

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad