Flygblad från Föreningen för kvinnans politiska rösträtt i Stockholm 1906
Flygblad från Föreningen för kvinnans politiska rösträtt i Stockholm 1906
Text

Bör kvinnor få politisk rösträtt? – synpunkter från Anna Whitlock 1906

Det är djupt orättvist och dessutom dåligt för samhället att kvinnorna saknar rösträtt, skrev Anna Whitlock, som var starkt engagerad i kvinnorörelsen vid början av 1900-talet. Genom att kvinnorna var bra på andra saker än män hade de mycket att tillföra i politiken, skrev hon. Att kvinnorna hade rösträtt skulle också kunna minska kvinnoföraktet:

”Stodo man och hustru, mor och far som jämbördiga medborgare, skulle mycket af det nu ganska ofta förekommande , mer eller mindre latenta kvinnoföraktet försvinna, och färre mödrar behöfde med en suck medgifva, att de intet inflytande hade öfver sina söner.”

Anna Whitlock och var en av de kvinnor som startade Föreningen för kvinnans politiska rösträtt 1902 (från 1903 Landsföreningen för kvinnans politiska rösträtt). Hon var föreningens ordförande 1902-1907.

 

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

 Anna Whitlock, en svensk märkeskvinna / Sigrid Björklund

Anna Whitlock, en svensk märkeskvinna / Sigrid Björklund

Anna Lindhagen hyllas för kamp för kvinnors rösträtt - 1907

Anna Lindhagen hyllas för kamp för kvinnors rösträtt - 1907

Anna Whitlock 1852-1930

Anna Whitlock 1852-1930

Brev till Signe Bergman från Alfhild Lamm om den kvinnliga rösträttsrörelsen i Storbritannien - 1907

Brev till Signe Bergman från Alfhild Lamm om den kvinnliga rösträttsrörelsen i Storbritannien - 1907

De förde demokratin framåt
Tema

De förde demokratin framåt

2018-2022 firar vi 100-årsfirandet av den allmänna och lika rösträtten i Sverige. Rösträtten utökades successivt under hela 1900-talet. Det är många små och stora beslut som har le…

Den kvinnliga rösträttsrörelsen - översikt av viktiga händelser 1906

Den kvinnliga rösträttsrörelsen - översikt av viktiga händelser 1906

Elsa Laula skriver om namninsamling för kvinnlig rösträtt 1907

Elsa Laula skriver om namninsamling för kvinnlig rösträtt 1907

Frida Stéenhoff, Hvarför skola kvinnorna vänta? föredrag om den kvinnliga rösträtten, hållet i Stockholm den 23 nov 1905

Frida Stéenhoff, Hvarför skola kvinnorna vänta? föredrag om den kvinnliga rösträtten, hållet i Stockholm den 23 nov 1905

Författaren, publicisten och feministen Elin Wägner bredvid en trave pärmarna med insamlade namnlistor för kvinnlig rösträtt.

Författaren, publicisten och feministen Elin Wägner bredvid en trave pärmarna med insamlade namnlistor för kvinnlig rösträtt.

Karikatyr av Anna Whitlock

Karikatyr av Anna Whitlock

Kvinnlig rösträtt - Ann Margret Holmgren argumenterar för kvinnors rösträtt i brev till Carl Lindhagen

Kvinnlig rösträtt - Ann Margret Holmgren argumenterar för kvinnors rösträtt i brev till Carl Lindhagen

Kvinnor kräver rösträtt - 1905

Kvinnor kräver rösträtt - 1905

Kyrkoherde ger sitt fulla stöd för kvinnors rösträtt - 1909

Kyrkoherde ger sitt fulla stöd för kvinnors rösträtt - 1909

Ledande kvinnor i rösträttskampen – tidningsartikel i Vårt Land 1907

Ledande kvinnor i rösträttskampen – tidningsartikel i Vårt Land 1907

Några argument från en motståndare till kvinnors rösträtt – 1913

Några argument från en motståndare till kvinnors rösträtt – 1913

Politisk rösträtt för kvinnor - vädjan till regeringen 1905

Politisk rösträtt för kvinnor - vädjan till regeringen 1905

Porträtt av Anna Whitlock vid sitt skrivbord.

Porträtt av Anna Whitlock vid sitt skrivbord.

Ritningar till Högre Lärarinneseminariet och Normalskolan för flickor på Östermalm 1870

Ritningar till Högre Lärarinneseminariet och Normalskolan för flickor på Östermalm 1870

Uppmaning till Sveriges kvinnor att ansluta sig till den kvinnliga rösträttsrörelsen - 1905

Uppmaning till Sveriges kvinnor att ansluta sig till den kvinnliga rösträttsrörelsen - 1905