Text
Författare: Lindhagen, Anna (1870-1941), Broomé, Emilia (1866-1925), Wahlström, Lydia (1869-1954), Whitlock, Anna (1852-1930). Stockholms stadsarkiv

Brev till konungen med krav på allmän rösträtt för kvinnor - 1905

I ett brev till kungen, daterat 11 december 1905, argumenterar och kräver styrelsen för Landsföreningen för kvinnans politiska rösträtt i Stockholm att allmän rösträtt för kvinnor bör införas på lika villkor som för män. En kopia av brevet förvaras i Kvinnliga kontoristföreningens arkiv. I rösträttsreformen 1907 infördes allmän rösträtt för män, medan kvinnorna fick vänta till 1921.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad