Foto

Vykort med reklam för 1911 års internationella rösträttskongress

Det här vykortet fick barnavårdsinspektrisen Anna Lindhagen från Augusta Tonning 1911. Tonning gratulerar Lindhagen för att hon just blivit invald i Stockholms stadsfullmäktige. Vykortet är producerat som ett led i marknadsföringen för den internationella rösträttskongress som hölls i Stockholm samma år, den 6:e i ordningen som arrangerades av the International woman suffrage alliance. 

På baksidan hittar finns ett frimärke med reklam för världskongressen. Brevet är adresserat till Anna Lindhagen på Floragatan 11 (där fastigheten Granen 9 låg då).

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Bildkonst
Tema

Bildkonst

Konstverken i Stockholmskällan avbildar Stockholm, människorna eller verksamheten i staden på ett eller annat sätt. Med konstens hjälp kan du studera stadens utveckling. Särskilt v…

Deltagare i rösträttskongressen 1911 på Södra Blasieholmshamnen med standar där texten lyder "International woman suffrage alliance".

Deltagare i rösträttskongressen 1911 på Södra Blasieholmshamnen med standar där texten lyder "International woman suffrage alliance".

Elin Wägner
Tema

Elin Wägner

Elin Wägner var både författare och samhällsdebattör. Hon arbetade hårt för jämställdhet mellan kvinnor och män, och för freden i världen. (Foto: Elin Wägner 1910-1922. Foto: Axel…

En medborgarfest med anledning av rösträttsfrågans lösning!

En medborgarfest med anledning av rösträttsfrågans lösning!

Fotografier
Tema

Fotografier

Ett fotografi kan användas som historisk källa. Vi kan till exempel jämföra bilder med hur det ser ut idag för att upptäcka vad som är annorlunda och vad som fortfarande är lika. (…

Hjalmar Branting om kvinnlig rösträtt

Hjalmar Branting om kvinnlig rösträtt

Möte med Landsföreningen för kvinnans politiska rösträtt

Möte med Landsföreningen för kvinnans politiska rösträtt

Norra delen av Norrbro från öster

Norra delen av Norrbro från öster

Rösträtt
Tema

Rösträtt

1918 ändrades kommunallagen så att både kvinnor och män fick rösträtt i Sverige. Här hittar du en del som historiens rösträttskämpar lämnat efter sig till oss. Vill du hitta mer? A…

Texter
Tema

Texter

En text kan användas som historisk källa. Vi kan läsa människors berättelser och beskrivningar av händelser i historien genom polisrapporter, rättegångsprotokoll, brev och dagböcke…

VI Conference of the International Woman Suffrage Alliance [Program]

VI Conference of the International Woman Suffrage Alliance [Program]

Äntligen kvinnlig rösträtt i Sverige

Äntligen kvinnlig rösträtt i Sverige