Porträtt av Carl Lindhagen med text under
Text

Porträtt av Carl Lindhagen

Carl Lindhagen (1860-1946) var jurist och politiker. Han var starkt engagerad i frågor rörande kvinnors rättigheter, fred, internationella relationer m.m. Liksom systern Anna Lindhagen arbetade han mycket aktivt för kvinnans politiska rösträtt.

Under porträttfotografiet finns följande text skriven:

Varför bör kvinnan erhålla politisk rösträtt?

Därför att det är rättfärdigt mot henne och däremot orättfärdigt att utestänga häften av folket från politiskt inflytande:

därför att kvinnan som har lika stora intressen att tillvarataga i samhället som mannen, bör själv bäst förstå att där bevaka sin egen rätt:

därför att härigenom skulle hennes medborgaranda stärkas, hennes självständighet och ansvarskänsla ökas, samt hennes personliga anseende höjas:

därför att sålunda med ett ord det är till gagn för kvinnan och till gagn för samhället.

Carl Lindhagen

Efter en lång och intensiv kamp beslutade riksdagen år 1919 att kvinnor skulle få rösta i allmänna val. I valet 1921 fick de rösta för första gången.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Borgmästare Carl Lindhagens tacktal vid ”Lapparnas Landsmöte” 1918

Borgmästare Carl Lindhagens tacktal vid ”Lapparnas Landsmöte” 1918

Brev från Selma Lagerlöf till Anna Lindhagen – 1913

Brev från Selma Lagerlöf till Anna Lindhagen – 1913

Carl Lindhagen. Ledamot av stadsfullmäktige 1903-1941

Carl Lindhagen. Ledamot av stadsfullmäktige 1903-1941

De förde demokratin framåt
Tema

De förde demokratin framåt

2018-2022 firar vi 100-årsfirandet av den allmänna och lika rösträtten i Sverige. Rösträtten utökades successivt under hela 1900-talet. Det är många små och stora beslut som har le…

Kvinnans politiska rösträtt - Brev från Frigga Carlberg till Anna Lindhagen 1902

Kvinnans politiska rösträtt - Brev från Frigga Carlberg till Anna Lindhagen 1902

Kvinnors rösträtt - tackbrev till Carl Lindhagen från Ann Margret Holmgren 1917

Kvinnors rösträtt - tackbrev till Carl Lindhagen från Ann Margret Holmgren 1917

Porträttbild av Carl Lindhagen

Porträttbild av Carl Lindhagen

Tal mot militarismen av Carl Lindhagen. (Anförande i Andra Kammaren vid den stora militärdebatten den 22 mars 1911)

Tal mot militarismen av Carl Lindhagen. (Anförande i Andra Kammaren vid den stora militärdebatten den 22 mars 1911)