Porträtt av Carl Lindhagen med text under
Text
Upphov: Okänd. Stockholms stadsarkiv

Porträtt av Carl Lindhagen

Carl Lindhagen (1860-1946) var jurist och politiker. Han var starkt engagerad i frågor rörande kvinnors rättigheter, fred, internationella relationer m.m. Liksom systern Anna Lindhagen arbetade han mycket aktivt för kvinnans politiska rösträtt.

Under porträttfotografiet finns följande text skriven:

Varför bör kvinnan erhålla politisk rösträtt?

Därför att det är rättfärdigt mot henne och däremot orättfärdigt att utestänga häften av folket från politiskt inflytande:

därför att kvinnan som har lika stora intressen att tillvarataga i samhället som mannen, bör själv bäst förstå att där bevaka sin egen rätt:

därför att härigenom skulle hennes medborgaranda stärkas, hennes självständighet och ansvarskänsla ökas, samt hennes personliga anseende höjas:

därför att sålunda med ett ord det är till gagn för kvinnan och till gagn för samhället.

Carl Lindhagen

Efter en lång och intensiv kamp beslutade riksdagen år 1919 att kvinnor skulle få rösta i allmänna val. I valet 1921 fick de rösta för första gången.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad