Sök

Sökresultat

214 träffar på Renhållning

Kungörelse. Sedan stadens Drätsel-Commission beslutat, dels att å det ställe emellan Blå Slussen och Nya Slussen, hvarest, efter anvisning af vederbörande tillsyningsman, afstjelpning... Stockholm 8 mars 1851.

Kungörelse. Sedan stadens Drätsel-Commission beslutat, dels att å det ställe emellan Blå Slussen och Nya Slussen, hvarest, efter anvisning af vederbörande tillsyningsman, afstjelpning... Stockholm 8 mars 1851.

”Kriget mot råttorna! Nu börjas det!”

”Kriget mot råttorna! Nu börjas det!”

Kungörelse: på vederbörandes begäran har Öfver-Ståthållare-Embetet funnit skäligt att, vid vite af tre r:dr 16 sk. b:co, förbjuda utkastande af sopor och annan orenlighet å den instängda och under planering vestra delen af Stadsgårdshamnen...

Kungörelse: på vederbörandes begäran har Öfver-Ståthållare-Embetet funnit skäligt att, vid vite af tre r:dr 16 sk. b:co, förbjuda utkastande af sopor och annan orenlighet å den instängda och under planering vestra delen af Stadsgårdshamnen...

"Kungörelse om en Entreprenade Auction then 29 Martii nästkommande, till renhållningens förrättande uti sielfwa Staden, inom Broarne" 1774

"Kungörelse om en Entreprenade Auction then 29 Martii nästkommande, till renhållningens förrättande uti sielfwa Staden, inom Broarne" 1774

Renhållningsarbetare på Norrmalmstorg framför Biblioteksgatan

Renhållningsarbetare på Norrmalmstorg framför Biblioteksgatan

Papperskorg, modell "Otto"

Papperskorg, modell "Otto"

Gård på Karlbergsvägen 49

Gård på Karlbergsvägen 49

Stureparken 7-9

Stureparken 7-9

Hörnet Villagatan 25 och Valhallavägen 86. T.v. Villagatan 23

Hörnet Villagatan 25 och Valhallavägen 86. T.v. Villagatan 23

Hörnet Karlavägen 83 t.v. och Grevgatan 63

Hörnet Karlavägen 83 t.v. och Grevgatan 63

Kv. Släggan. Soptunna på gården. När fotografiet togs var huset utrymt på boende och skulle rivas.

Kv. Släggan. Soptunna på gården. När fotografiet togs var huset utrymt på boende och skulle rivas.

Grev Turegatan 6, gården

Grev Turegatan 6, gården

Kv. Släggan. Soptunna på gården. När fotografiet togs var huset utrymt på boende och skulle rivas.

Kv. Släggan. Soptunna på gården. När fotografiet togs var huset utrymt på boende och skulle rivas.

Snöskottning från tak

Snöskottning från tak

Snötippning vid Tegelbacken, med ett litet missöde

Snötippning vid Tegelbacken, med ett litet missöde

Sophämtning med häst och släde utanför Sofia kyrka

Sophämtning med häst och släde utanför Sofia kyrka

Östra sopstationen. Renhållningskarl med latrinkärl

Östra sopstationen. Renhållningskarl med latrinkärl

Skrifvelse till Kongl. Öfverståthållare-embetet från Stockholms Fastighetsegare-förening, angående renhållning af hufvudstadens gator och allmänna platser

Skrifvelse till Kongl. Öfverståthållare-embetet från Stockholms Fastighetsegare-förening, angående renhållning af hufvudstadens gator och allmänna platser

Öfver-Ståthållare-Embetets kungörelse, angående renhållningen af gator och gårdar inom hufvudstaden: gifven i Stockholm den 14 juni 1861

Öfver-Ståthållare-Embetets kungörelse, angående renhållningen af gator och gårdar inom hufvudstaden: gifven i Stockholm den 14 juni 1861

Kongl. Maj:ts Nådiga Förordning, Angående Allmänna wägarnes underhållande wintertiden. Gifwen Drottningholms Slott den 13 September 1790.

Kongl. Maj:ts Nådiga Förordning, Angående Allmänna wägarnes underhållande wintertiden. Gifwen Drottningholms Slott den 13 September 1790.

Tankvagn för gatubevattning

Tankvagn för gatubevattning

Atlas 2 : Stockholm, Gamla Stan, fornlämning 103

Atlas 2 : Stockholm, Gamla Stan, fornlämning 103

Flugmöten / Harald Norbelie

Flugmöten / Harald Norbelie

Slitigt skitgöra före avloppens tid

Slitigt skitgöra före avloppens tid

Karta

Laddar karta...

Laddar resultat...

Inga träffar

Det finns inga träffar att visa på kartan.