Sök

Sökresultat

212 träffar på Renhållning

Hamngatan 17. Gårdshus på västra sidan av gården

Hamngatan 17. Gårdshus på västra sidan av gården

"Kungörelse om en Entreprenade Auction then 29 Martii nästkommande, till renhållningens förrättande uti sielfwa Staden, inom Broarne" 1774

"Kungörelse om en Entreprenade Auction then 29 Martii nästkommande, till renhållningens förrättande uti sielfwa Staden, inom Broarne" 1774

Öfver-Ståthållare-Embetets kungörelse, angående renhållningen af gator och gårdar inom hufvudstaden: gifven i Stockholm den 14 juni 1861

Öfver-Ståthållare-Embetets kungörelse, angående renhållningen af gator och gårdar inom hufvudstaden: gifven i Stockholm den 14 juni 1861

Renhållningsarbetare på Norrmalmstorg framför Biblioteksgatan

Renhållningsarbetare på Norrmalmstorg framför Biblioteksgatan

Snötippning vid Tegelbacken, med ett litet missöde

Snötippning vid Tegelbacken, med ett litet missöde

Snöskottning från tak

Snöskottning från tak

Sophämtning med häst och släde utanför Sofia kyrka

Sophämtning med häst och släde utanför Sofia kyrka

Kungörelse. Sedan stadens Drätsel-Commission beslutat, dels att å det ställe emellan Blå Slussen och Nya Slussen, hvarest, efter anvisning af vederbörande tillsyningsman, afstjelpning... Stockholm 8 mars 1851.

Kungörelse. Sedan stadens Drätsel-Commission beslutat, dels att å det ställe emellan Blå Slussen och Nya Slussen, hvarest, efter anvisning af vederbörande tillsyningsman, afstjelpning... Stockholm 8 mars 1851.

Kv. Släggan. Soptunna på gården. När fotografiet togs var huset utrymt på boende och skulle rivas.

Kv. Släggan. Soptunna på gården. När fotografiet togs var huset utrymt på boende och skulle rivas.

Atlas 2 : Stockholm, Gamla Stan, fornlämning 103

Atlas 2 : Stockholm, Gamla Stan, fornlämning 103

Kongl. Maj:ts Nådiga Förordning, Angående Allmänna wägarnes underhållande wintertiden. Gifwen Drottningholms Slott den 13 September 1790.

Kongl. Maj:ts Nådiga Förordning, Angående Allmänna wägarnes underhållande wintertiden. Gifwen Drottningholms Slott den 13 September 1790.

Tankvagn för gatubevattning

Tankvagn för gatubevattning

Papperskorg, modell "Otto"

Papperskorg, modell "Otto"

Flugmöten / Harald Norbelie

Flugmöten / Harald Norbelie

Östra sopstationen. Renhållningskarl med latrinkärl

Östra sopstationen. Renhållningskarl med latrinkärl

Stureparken 7-9

Stureparken 7-9

Hörnet Villagatan 25 och Valhallavägen 86. T.v. Villagatan 23

Hörnet Villagatan 25 och Valhallavägen 86. T.v. Villagatan 23

Grev Turegatan 6, gården

Grev Turegatan 6, gården

Hörnet Karlavägen 83 t.v. och Grevgatan 63

Hörnet Karlavägen 83 t.v. och Grevgatan 63

Gård på Karlbergsvägen 49

Gård på Karlbergsvägen 49

Kv. Släggan. Soptunna på gården. När fotografiet togs var huset utrymt på boende och skulle rivas.

Kv. Släggan. Soptunna på gården. När fotografiet togs var huset utrymt på boende och skulle rivas.

”Kriget mot råttorna! Nu börjas det!”

”Kriget mot råttorna! Nu börjas det!”

Slitigt skitgöra före avloppens tid

Slitigt skitgöra före avloppens tid

Ytterligare Kungörelse, Angående Stället til renhållnings afgiftens erläggande, Gifwen Stockholm af Kongl. Slotts-Cancelliet then 27 Januarii 1775.

Ytterligare Kungörelse, Angående Stället til renhållnings afgiftens erläggande, Gifwen Stockholm af Kongl. Slotts-Cancelliet then 27 Januarii 1775.

Karta

Laddar karta...

Laddar resultat...

Inga träffar

Det finns inga träffar att visa på kartan.