Foto

Södermalmstorg norrut. Renhållning vintertid. En man skottar snö