Foto

Renhållningens häst med kärra i hörnet av Skeppargatan 2 och Strandvägen 11