Foto

Renhållningen tippar snö i Nybroviken från Strandvägen