Foto

Renhållningen. Strandvägen. I bakgrunden kvarteret Klippan