Foto

Renhållningen. Hamngatan 4. I bakgrunden Berzelii Park samt kvarteret Styrpinnen