Foto

Renhållningen kör bort snö. Lastbilen med texten: Engelbrekts Express