Foto
Fotograf: Petersens, Lennart af (1913-2004). Stockholms stadsmuseum

Renhållningen vid Högsta Domstolen (Bondeska Palatset), Riddarhustorget 8

Uppdaterad