Foto

Renhållningen vid Högsta Domstolen (Bondeska Palatset), Riddarhustorget 8