Foto

Renhållningen. Hamngatan. I bakgrunden Berzelii park

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Gatsopare på Strömgatan vid Karl XII:s Torg.

Gatsopare på Strömgatan vid Karl XII:s Torg.