Sök

Sökresultat

64 träffar på Jordbruk

Utbildning för kvinnor i beredskapsarbete 1941

Utbildning för kvinnor i beredskapsarbete 1941

Västra Kvarngränd 14, vy österut. Senare kv. Milen, nuv. västra delen av kv. Kvadraten norr om Allhelgonagatan. Odlingsland till höger i bilden

Västra Kvarngränd 14, vy österut. Senare kv. Milen, nuv. västra delen av kv. Kvadraten norr om Allhelgonagatan. Odlingsland till höger i bilden

Skjul och jordbruksredskap vid Bällsta gård, Bällsta

Skjul och jordbruksredskap vid Bällsta gård, Bällsta

Mot Hjulsta by från söder.

Mot Hjulsta by från söder.

Över Årstafältet från Östberga norrut mot Årsta och bostadshusen i Valla gärde. I förgrunden harvad åker och till höger Gamla Huddingevägen. Till vänster en skridskobana med skridskoåkare.

Över Årstafältet från Östberga norrut mot Årsta och bostadshusen i Valla gärde. I förgrunden harvad åker och till höger Gamla Huddingevägen. Till vänster en skridskobana med skridskoåkare.

Ladugårdsarrendet/Almqvist, Carl Jonas Love (1793-1866)

Ladugårdsarrendet/Almqvist, Carl Jonas Love (1793-1866)

Potatisupptagning i Kristinebergsparken. I bakgrunden syns Geijersvägen.

Potatisupptagning i Kristinebergsparken. I bakgrunden syns Geijersvägen.

Undervisning med tyglappar på Slagsta skola

Undervisning med tyglappar på Slagsta skola

Barn från Slagsta skola leker affär

Barn från Slagsta skola leker affär

Odlingsmark och ladugårdar vid Riddersvik

Odlingsmark och ladugårdar vid Riddersvik

Karta över Bromma socken 1829

Karta över Bromma socken 1829

Hamra gård (Separators försöksgård). I egenskap av lantbrukare och spekulant på mjölkningsmaskiner besökte Joséphine Baker (varietéartist) gården

Hamra gård (Separators försöksgård). I egenskap av lantbrukare och spekulant på mjölkningsmaskiner besökte Joséphine Baker (varietéartist) gården

Mjölkerskor och ladugårdsarbetare vid Enskedegård år 1908. Kvinnan längst till höger i främre raden är Lilly Jansson.

Mjölkerskor och ladugårdsarbetare vid Enskedegård år 1908. Kvinnan längst till höger i främre raden är Lilly Jansson.

Ersta gård från söder mot Årsta fältet. I bakgrunden skymtar bebyggelse vid Valla Torg i Årsta.

Ersta gård från söder mot Årsta fältet. I bakgrunden skymtar bebyggelse vid Valla Torg i Årsta.

"Landtbruket vid Enskede" - utdrag 1849

"Landtbruket vid Enskede" - utdrag 1849

Kongl. maj:ts Förnyade nådige Förordning Emot Yppighet och Öfwerflöd. Gifwen Stockholm i Råd-Kammaren then 15 martii 1770.

Kongl. maj:ts Förnyade nådige Förordning Emot Yppighet och Öfwerflöd. Gifwen Stockholm i Råd-Kammaren then 15 martii 1770.

Brev till Konungen från Kvinnoföreningarnas Beredskapskommitté - 1941

Brev till Konungen från Kvinnoföreningarnas Beredskapskommitté - 1941

Kungsgatan 18, Kungshallen. Lantbruksveckans utställning "Från gröda till föda". Flickorna Ingalilla Nilsson och Annmargret Törnblom vid MC-kon/ Mjölkcentralens ko (numera Arlakon)

Kungsgatan 18, Kungshallen. Lantbruksveckans utställning "Från gröda till föda". Flickorna Ingalilla Nilsson och Annmargret Törnblom vid MC-kon/ Mjölkcentralens ko (numera Arlakon)

Industrialismen i Stockholm
Tema

Industrialismen i Stockholm

Industrialiseringen av Sverige tog fart under 1800-talet. Ny teknik förändrade samhället på många sätt. Många människor lämnade arbete med jordbruk på landsbygden och flyttade till…

Stora rösträttsdebatter i riksdagen 1912

Stora rösträttsdebatter i riksdagen 1912

Motion angående anslag till premier för dödande av kråkor - Stadsfullmäktige 1917

Motion angående anslag till premier för dödande av kråkor - Stadsfullmäktige 1917

Illustrationer till den oumbärliga vägvisaren inom Humlegården : ett minne af det XII Allmänna Landtbruksmötet i Stockholm 1868

Illustrationer till den oumbärliga vägvisaren inom Humlegården : ett minne af det XII Allmänna Landtbruksmötet i Stockholm 1868

Kransband från Carl Lindhagens begravning

Kransband från Carl Lindhagens begravning

Kransband från Carl Lindhagens begravning

Kransband från Carl Lindhagens begravning

Karta

Laddar karta...

Laddar resultat...

Inga träffar

Det finns inga träffar att visa på kartan.