Foto

Blivande småstugeområdet vid Västberga

Utsikt mot Älvsjö. Äldre småstugebebyggelse till vänster i förgrunden.