Karta över Bromma socken, handkolorerat tryck på papper
Karta

Karta över Bromma socken 1829

Karta över Bromma socken uti Stockholms län och Sollentuna härad. Upprättad i Kungl. General Lantmäterikontoret 1829. Graverad av C.G. Lundgren. Det finns en hänvisning till denna karta i boken Beskrifning öfver Bromma socken år 1825 av Carl af Forsell. 

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Beskrifning öfver Bromma socken år 1825 / Carl af Forsell

Beskrifning öfver Bromma socken år 1825 / Carl af Forsell