Foto
Fotograf: Petersens, Lennart af (1913-2004). Stadsmuseet i Stockholm

Odlingsmark och ladugårdar vid Riddersvik

Uppdaterad