Omslag Torpen i Bromma
Litteraturtips
Författare: Ringstedt, Nils (f. 1934). Stockholms stadsbibliotek

Torpen i Bromma : historik, lägen och lämningar / Nils Ringstedt

För bara 100 år sedan var Bromma ren landsbygd. Där motorleder och bostadsbebyggelse idag breder ut sig låg gårdar med jordbruksmarker och betande djur. En mängd torp fanns utspridda över området. Det var enklare stugor som inte ägdes av den som bodde där.

De flesta torpen är idag borta, men ett fåtal finns kvar och några har lämnat spår efter sig. En stor del av Brommas torp nämns i den här boken med en beskrivning och placering på karta. Fotografier finns på en del av husen

Boken inleds med en förklaring av de olika typerna av stugor och torp, vilka källor som har använts, hur ett torparkontrakt kunde se ut och hur man kan hitta spår av den gamla bebyggelsen. 157 sidor.

 

Innehåll

Förord

1. Torp och backstugor – en bakgrund
Olika typer av torp
Levnadsvillkor
Backstugor
Hur många torp fanns?
Torpinstitutionen upphör

2. Källor mm
Torparkontrakt
Exempel på bouppteckningar
Husförhör

3. Torparkeologi
Torparkeologi är samtidsarkeologi
Att undersöka människors beteende, konsumtion och ekonomi
Vad skall man leta efter?

4. Torp i Bromma
Utveckling över tiden

5. Torpförteckning
1 Abrahamsbergs dragontorp
2 Alviken
3 Alviks rättarbostad 
4 Alviks krog
5 Askängen
6 Asplund
7 Barby 
8 Beckomberga båtsmanstorp 
9 Björklund 
10 Blackeberg 
11 Bromma kyrka – krog
12 Brostugan 
13 Brotorp 
14 Bryggartorp
15 Bustorpet 
16 Bygget 
17 Bällsta dragontorp 
18 Bällstalund 
19 Bällsta grindstuga 
20 Bällsta mjölnarstuga 
21 Dorpt 
22 Fiskarestugan 
23 Fiskartorpet 
24 Fredrikslund
25 Frökendal
26 Fårhagen
27 Färjkarlstorpet
28 Glia
29 Grimstorp
30 Grödby
31 Guldsmedstorpet
32 Gustafslund
33 Gustafslund Nedre
34 Gustafslund Övre
35 Hastverket
36 Herrängsstugan
37 Humlegårdstorpet
38 Karsvikstorp
39 Karsviks båtsmanstorp
40 Katrinelund
41 Komtillmåtta
42 Komötet
43 Kortenslunds båtsmanstorp
44 Kratsboda
45 Kratsbodas grindstuga
46 Krog
47 Ladugårdskarlsstugan vid Stora Ängby
48 Luceberg
49 Lundängs grindstuga
50 Lungna torp
51 Lugnet
52 Lugnet
53 Långhagen
54 Lövåsen
55 Majsudden
56 Mariehälls krog
57 Mossen
58 Nockeby krog (Nockeby torp)
59 Nora
60 Norrby båtsmanstorp
61 Nyby
62 Nytorp (Glia)
63 Nytorp (Södra Ängby)
64 Nytorpet
65 Olovslund
66 Pihlstugan
67 Ranhammars dragontorp
68 Riksby grindstuga
69 Riksbytorp
70 Rifvan
71 Runemar
72 Råckstastugan
73 Räfsan
74 Smedslätten Nedre (Nedra)
75 Smedslätten Övre ( Öfra)
76 Solbaset
77 Stenhammar
78 Södra Ängbys mjölnarstuga/Nytorp
79 Sörtorp
80 Torfstickan
81 Torp vid Vassvägen/Bällstavägen
82 Torp nordväst om Lillsjön
83 Tranebergs krog
84 Tyska Botten
85-86 Ulvsunda brännneri
87 Ulvsunda grindstuga
88 Ulvsunda krog 
89 Ulvsunda kvarnstuga
90-92 Ulvsunda trädgårdsstuga, statarstuga och smedja
93 Wibergstun
94 Vidängen
95 Åkermarken
96 Åkeshovs grindstuga
97 Åkeshovs mjölnarstuga
98 Åkeshovs smedstuga
99-100 Åkeshovs statarstugor
101 Åkerslund
102 Åkeslund Grindstugan
103 Ålstens bränneritorp
104 Ålstens båtsmanstorp
105 Ålstens kvarnstuga
106 Ålstens rättarebostad
107 Ålstens skogvaktarbostad
108 Ålstens smedstuga 
109 Ålstens statarstuga 
110 Åtorp 
111 Äppelviken 

6. Torp- och stuginventeringen i Bromma – en sammanfattning
Under vilka gårdar sorterade Brommas torp? 
I vilka stadsdelar låg torpen? 

7. Slutsatser – torpen i Bromma och samtidsarkeologi

Fotnoter
Litteratur
Kartor över stadsdelar i Bromma med torp och stugor

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad