Litteraturtips

Torpen i Bromma : historik, lägen och lämningar / Nils Ringstedt

För bara 100 år sedan var Bromma ren landsbygd. Där motorleder och bostadsbebyggelse idag breder ut sig låg gårdar med jordbruksmarker och betande djur. En mängd torp fanns utspridda över området. Det var enklare stugor som inte ägdes av den som bodde där. De flesta torpen är idag borta, men ett fåtal finns kvar och några har lämnat spår efter sig. En stor del av Brommas torp nämns i den här boken med en beskrivning och placering på karta. Fotografier finns på en del av husen. Boken inleds med en förklaring av de olika typerna av stugor och torp, vilka källor som har använts, hur ett torparkontrakt kunde se ut och hur man kan hitta spår av den gamla bebyggelsen. 157 sidor.