Föremål
Upphov: Okänd. Stadsmuseet i Stockholm

Kransband från Carl Lindhagens begravning

Material: siden

Kransband av gult siden med påskrift i guld: ”Svenska kvinnors Medborgarförbund”. Bandet har varit virat runt en blomsterkrans från Carl Lindhagens begravning.

Carl Albert Lindhagen (1860-1946) var jurist och riksdagsman 1897-1917 (andra kammaren) och 1919-40 (första kammaren). Han var son till stadsplaneraren och politikern Albert Lindhagen och bror till Anna Lindhagen, känd för sitt politiska engagemang i främst kvinnorättsfrågor och drivande i koloniträdgårdsrörelsens framväxt i Sverige.

Carl Lindhagen anslöt sig 1897 till den liberala partigruppen Folkpartiet, men lämnade liberalerna 1907 och betecknade sig som vänstervilde. 1909 gick han med i Socialdemokraterna, men hörde hela tiden till partiets vänsterfalang. 1919 blev Lindhagen ledamot av första kammaren för Västernorrlands län, vilket han förblev till 1940.

1897-99 var Lindhagen juridisk rådgivare åt exekutorerna av Alfred Nobels testamente och 1899 blev han sekreterare i Nobelkommittén. 1903-1942 var han dessutom ledamot av Stockholms kommunfullmäktige och 1903-30 borgmästare i Stockholm.

Carl Lindhagen var djupt engagerad i frågor som rörde jordbruk, kvinnors rättigheter och fred. Han engagerade sig tidigt för att skydda småbrukare i Norrland mot bolagsvälde och arbetade också för samernas rättigheter. Liksom sin syster var Carl Lindhagen starkt engagerad i frågan om kvinnans politiska rösträtt och arbetade också mot diskriminering av kvinnor i arbetslivet. Han var också en mycket engagerad republikan och motionerade flera gånger om att avskaffa monarkin.

Tillhör Stockholms stadsmuseums samlingar. Inkom tillsammans med ett 50-tal andra kransband den 23/4 1957 som gåva från Carl Lindhagens änka.

Foto: Maria Magnusson, SSM

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad