Foto

Från Tallkrogens centrum mot norr innan gatuarbeten påbörjades för Tallkrogens småstugeområde