Litteraturtips
Författare: Silvander, Johan (f. 1951). Stockholms stadsbibliotek

Gröndal och Aspudden / Johan Silvander

Gröndal och Aspudden har inte alltid varit de populära närförorter de är idag. Innan rivningar och upprustningar var det både fattigt och omodernt i stadsdelarna. Läs om gårdar och sommarnöjen, arbetarkvarter och barnrikehus. Lär mer om invånarna och deras arbeten. Ett kapitel handlar om Ekensbergs varv och ett annat om Nobels fabrik i Vinterviken. Boken innehåller många äldre fotografier. 206 sidor.

Innehåll
Från jordbruksbygd till tätortsområde
Brännkyrkas utveckling till förortsområde

Gröndal
Gårdar, torp och krogar
Invid kommunikationsleder
Sommarnöjen och borgerlig förströelse
Den planerade villastaden
Industriell expansion och arbetarförstadens framväxt
Förändringens tid, Gröndal blir modern stadsdel i Söderort
Olle Engkvist, byggmästare med sociala ambitioner
Kvarteret Akterspegeln
Kvarteret Galjonsbilden
Riva eller bevara, betongen tränger på
Exploatering och förtätning i Gröndal
Bostadsrättsföreningen Kandelabern
Stockholms kooperativa bostadsförening bygger i Gröndal
Den attraktiva staden
Gröndal idag
Lindholmen, Rotholmen och E-holmen, öarna i Mälaren

Aspudden – förstad för arbetare
Inledning
Arbete och hushåll
Fritiden och dess samvaroformer
Områdets sociala struktur
Förslumning i området
Aspuddens sanering
Det förändrade landskape

Ekensbergs varv
Sjöfartsstaden Stockholm
Varv på mälarsidan
Ekensbergs varv byggs upp
Att leva vid Ekensbergs varv
AB Ekensbergs varv
Salén köper Ekensbergs varv
Arbetsförhållandena vid Ekensbergs varv
Nedgång och avveckling

Vinterviken
Inledning
Olyckan vid Heleneborg
Köpet av frälsehemmanet Vinterviken
Sprängämnestillverkningen flyttar till Vinterviken
Den första fabrikskartan
Explosionen 1868
1868 års fabrik
Tiden från 1869
Arbetsstyrkan
Fackföreningen vid Vinterviken
Konflikter och strejker
Arbetsplatsförhållanden
Handelsföreningen i Mörtviken
Sjukhjälp för arbetarna
Pensioner och understöd
Begravningshjälp
Övrig social verksamhet
Vinterviken – ett stycke svensk industrihistoria

Källor och litteratur
Noter

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad