Foto
Fotograf: Salin, Kasper (1856-1919). Stadsmuseet i Stockholm

Västra Kvarngränd 14, vy österut. Senare kv. Milen, nuv. västra delen av kv. Kvadraten norr om Allhelgonagatan. Odlingsland till höger i bilden

Uppdaterad