Foto

Blivande småstugeområdet vid Västberga. Utsikt från vägen mot öster