Sök

Sökresultat

38 träffar på Jordbruk

Konradsbergs hospital sett på avstånd

Konradsbergs hospital sett på avstånd

Tallkrogen före småstugeområdet och gatuarbetenas påbörjande, från centrum mot öster

Tallkrogen före småstugeområdet och gatuarbetenas påbörjande, från centrum mot öster

Stallbyggnaden i Spånga By mot söder.

Stallbyggnaden i Spånga By mot söder.

Akalla by från söder

Akalla by från söder

Akalla by från söder

Akalla by från söder

Från Tallkrogens centrum mot norr innan gatuarbeten påbörjades för Tallkrogens småstugeområde

Från Tallkrogens centrum mot norr innan gatuarbeten påbörjades för Tallkrogens småstugeområde

Experimentalfältet, Kungliga Lantbruksakademiens. Växthuset

Experimentalfältet, Kungliga Lantbruksakademiens. Växthuset

Blivande småstugeområdet vid Västberga. Utsikt från vägen mot öster

Blivande småstugeområdet vid Västberga. Utsikt från vägen mot öster

Blivande småstugeområdet vid Västberga. Utsikt mot väster

Blivande småstugeområdet vid Västberga. Utsikt mot väster

Blivande småstugeområdet vid Västberga. Utsikt mot Södertäljevägen

Blivande småstugeområdet vid Västberga. Utsikt mot Södertäljevägen

Blivande småstugeområdet vid Västberga

Blivande småstugeområdet vid Västberga

Järvafältet, Akalla by. Mellangårdens mangårdsbyggnad från 1770-talet

Järvafältet, Akalla by. Mellangårdens mangårdsbyggnad från 1770-talet

Storgårdens manbyggnad i Akalla by, på Järvafältet

Storgårdens manbyggnad i Akalla by, på Järvafältet

Järvafältet, Akalla by. Mellangården från öster

Järvafältet, Akalla by. Mellangården från öster

Järvafältet, Akalla by. Mellangården från öster

Järvafältet, Akalla by. Mellangården från öster

Gården Vadet vid Spångaån. På platsen ligger idag Hjulsta koloniområde

Gården Vadet vid Spångaån. På platsen ligger idag Hjulsta koloniområde

Vy mot Stora Tensta gård från öster.

Vy mot Stora Tensta gård från öster.

Häst på en äng vid Riddersvik

Häst på en äng vid Riddersvik

Blivande småstugeområde vid Västberga. Utsikt mot Hökmossen

Blivande småstugeområde vid Västberga. Utsikt mot Hökmossen

Blivande småstugeområdet vid Västberga

Blivande småstugeområdet vid Västberga

Hjulsta by från söder.

Hjulsta by från söder.

Västra Kvarngränd 14, vy österut. Senare kv. Milen, nuv. västra delen av kv. Kvadraten norr om Allhelgonagatan. Odlingsland till höger i bilden

Västra Kvarngränd 14, vy österut. Senare kv. Milen, nuv. västra delen av kv. Kvadraten norr om Allhelgonagatan. Odlingsland till höger i bilden

Skjul och jordbruksredskap vid Bällsta gård, Bällsta

Skjul och jordbruksredskap vid Bällsta gård, Bällsta

Mot Hjulsta by från söder.

Mot Hjulsta by från söder.

Karta

Laddar karta...

Laddar resultat...

Inga träffar

Det finns inga träffar att visa på kartan.