Foto
Fotograf: Ronninger, Herman (1895-1976). Stockholms stadsmuseum

Experimentalfältet. Lantbruksakademien och Svenska Dagbladets expo, ""Trädgården i dag"". Fru Britta Klingberg tittar på blommor i växthus tillsammans med barnen Margareta, Mats och Anders

Uppdaterad