Foto
Fotograf: Burnäs, Tore. Stadsmuseet i Stockholm

Kungsgatan 18, Kungshallen. Lantbruksveckans utställning "Från gröda till föda". Flickorna Ingalilla Nilsson och Annmargret Törnblom vid MC-kon/ Mjölkcentralens ko (numera Arlakon)

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad