Sök

Sökresultat

13 träffar på Censur

FILMCENSUREN-Det fick svenskarna inte se på bio!

FILMCENSUREN-Det fick svenskarna inte se på bio!

Fria tankar om det stockholmska polisväsendet.

Fria tankar om det stockholmska polisväsendet.

Ansökningsblankett för tillstånd att driva biograf 1908

Ansökningsblankett för tillstånd att driva biograf 1908

Lars Johan Hierta stred för tryckfrihet
Tema

Lars Johan Hierta stred för tryckfrihet

Lars Johan Hierta startade tidningen Aftonbladet 1830. Han kämpade för tryckfrihet och mot de svenska myndigheternas censur av tidningar. Lars Johan Hierta var född i Uppsala 1801,…

[Rättegångshandlingar i  tryckfrihetsmålet mot M. J. Crusenstolpe] Underdånig förklaring till Kongl.Maj:t, af Svea hof-rätt, öfver justitiae-ombudsmannens underdåniga anmärknings-memorial i fråga om behandlingen af tryckfrihets-målet rörande assessoren Crusenstolpe

[Rättegångshandlingar i tryckfrihetsmålet mot M. J. Crusenstolpe] Underdånig förklaring till Kongl.Maj:t, af Svea hof-rätt, öfver justitiae-ombudsmannens underdåniga anmärknings-memorial i fråga om behandlingen af tryckfrihets-målet rörande assessoren Crusenstolpe

Lars Hiertas programförklaring för Aftonbladet 1830

Lars Hiertas programförklaring för Aftonbladet 1830

Rättssäkerhet - skydd från makten
Tema

Rättssäkerhet - skydd från makten

Vad krävs för att vi ska ha demokrati? I en demokrati får majoriteten bestämma. Men minoriteten måste också skyddas. Den som är svag eller utsatt, nedröstad eller bortröstad, som h…

Tryckfrihet och yttrandefrihet
Tema

Tryckfrihet och yttrandefrihet

Vad krävs för att vi ska ha demokrati? Om du inte får kritisera de som har makten i landet, då är det svårt att skapa opinion, argumentera för en annan politisk uppfattning eller a…

Film från första maj-demonstrationen 1958 - Carl-Emil Englunds samling

Film från första maj-demonstrationen 1958 - Carl-Emil Englunds samling

Teckning af Juni-dagarne i Stockholm och dess närmaste följder år 1838

Teckning af Juni-dagarne i Stockholm och dess närmaste följder år 1838

Crusenstolpe - brytningsåret 1838 / Åke Abrahamsson

Crusenstolpe - brytningsåret 1838 / Åke Abrahamsson

Skildring af gatuoroligheterna i Stockholm under sommaren 1838.

Skildring af gatuoroligheterna i Stockholm under sommaren 1838.

Astrid Lindgren skrev för barnen
Tema

Astrid Lindgren skrev för barnen

Emil i Lönneberga bodde inte i Stockholm. Det gjorde inte Pippi Långstrump eller barnen i Bullerbyn heller. Men Astrid Lindgren bodde här, och Nils Karlsson-Pyssling, Karlsson på t…

Karta

Laddar karta...

Laddar resultat...

Inga träffar

Det finns inga träffar att visa på kartan.