Text

Lars Hiertas programförklaring för Aftonbladet 1830

Lars Johan Hierta har gått till den svenska historien som den som startade tidningen Aftonbladet 1830. Strax innan det första numret av Aftonbladet kom ut publicerade han den här programförklaringen. Hierta lovar i denna att man förutom nöjesanmälningar ska granska de som utövar makten i samhället.  Hierta utövar en sublim kritik över sina kollegor publicisterna, som han menar kanske inte alltid  tar sin uppgift som kritiskt granskande makt på allvar. Med andra ord, här ska Aftonbladet fylla ett tomrum. Och i praktiken var det nog så att de flesta tidningar ville hålla sig väl med kungamakten och övriga styrande och därför blev bevakningen därefter.

Med dessa ambitioner gjorde sig Hierta mycket riktigt obekväm. Utgivningsrätten för tidningen drogs in av indragningsmakten ett flertal gånger. Men varje gång hade Hierta förberett sig med en ny titel och en ny ansvarig utgivare så att tidningen kunde kicka igång igen!   

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Kort biografi över Lars Johan Hierta i Illustrerad Tidning, nr 12, den 21 mars 1863. Med porträtt.

Kort biografi över Lars Johan Hierta i Illustrerad Tidning, nr 12, den 21 mars 1863. Med porträtt.

Lars Johan Hierta. Ledamot av stadsfullmäktige 1863-1871

Lars Johan Hierta. Ledamot av stadsfullmäktige 1863-1871

Lars Johan Hierta. Sjelf-biografiska anteckningar

Lars Johan Hierta. Sjelf-biografiska anteckningar

Porträtt av Lars Johan Hierta

Porträtt av Lars Johan Hierta

Staty föreställande Lars Johan Hierta vid Klara kyrkogård

Staty föreställande Lars Johan Hierta vid Klara kyrkogård

Stockholms stads riksdagsmän i andra kammaren

Stockholms stads riksdagsmän i andra kammaren