Dekorativt element
Flaska med hemligt bläck från 1940. Foto Mats Hayen, Stockholms stadsarkiv

Underrättelsearbete under andra världskriget

Under andra världskriget blev Stockholm, trots eller kanske på grund av Sveriges neutralitet, en riktig spionstad. Man kan nästa säga att det pågick ett lågintensivt underrättelsekrig i Stockholm.

Varje land hade sin egna ambassader där såväl lagliga som olagliga metoder användes för att veta så mycket som möjligt om ländernas vänner och fiender. Nazityskland hade sin legation på Hovslagargatan 2. Efter nyheten om Hitlers död i april 1945 vajade den nazistiska flaggan på halvstång.

Den sovjetiska legationen fanns på Villagatan 17, under ledning av Alexandra Kollontaj, men det fanns flera verksamheter runt om i Stockholm. Resebyrån Intourist på Vasagatan hade ett stort antal anställda, fler än man kan tänka sig skulle behövas med tanke på att det inte kan har varit så många svenskar som bokade resor till Sovjet under kriget. I verkligheten jobbade de anställda för den sovjetiska militära underrättelsetjänsten.

Avdelning U

Sveriges försvarsstab under ledning av överbefälhavare Olof Thörnell höll till på Östermalmsgatan 87 i vad som kallades för ”Det grå huset”. Tillsammans med Carlos Adlercreutz – som kallades hem från sin tjänst som försvarsattaché i Helsingfors - skapade Thörnell det som skulle komma att bli Sveriges militära underrättelsetjänst; avdelning U. Här arbetade man bland annat med telefonsavslyssning, postkontroll och regelrätt spaningsarbete till fots.

Postkontrollen handlade mycket om att se till att lagen om censur efterföljdes. Censur betyder att det var förbjudet att skriva om vissa saker. Soldater fick till exempel inte skriva var i landet de var. Om en fiende läste brevet skulle de kunna räkna ut hur det svenska försvaret fungerade, till exempel.

Under kriget arbetade bland annat författaren Astrid Lindgrens med att öppna andra människors post, stryka över allt som var förbjudet att skriva, och sedan skicka det vidare till den som skulle ha brevet. Den topphemliga Postcensuren låg i Centralposthuset på Vasagatan.

Fakta till den här artikeln har bland annat hämtats från Armémuseums film
Spionstad Stockholm (1939-1945)    

Uppdaterad