Film & rörlig bild

Journalfilm om Hellgrens tobaksfabrik 1913

Här kan ni följa arbetetsprocessen på Hellgrens tobaksfabrik på Södermalm 1913.

På fabriken arbetar både män och kvinnor. Bland annat visas här tobaksblad som pressas, cigarettmaskiner som spottar ut cigaretter och arbetare som rullar cigarrer.

Företaget hade sett dagens ljus redan 1840 då Carl Anton Wilhelm Hellgren fick privilegium på att driva snus- och tobaksfbrik i Stockholm. Redan då var verksamheten förlagd på Götgatan 48 (senare med gatunumret 68).

På lastbilarna finns reklamtexterna: "Svecia. Cigarr a 10 öre Wm Hellgren et Co T.A" och "La Licencia cigarr a 12 öre. Wm Hellgren & Co T.A". 

Datering: Censurnummer 9331, 1913-10-21. Proveniens Svenska Biografteatern 46.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Arbetslösa Sigrid Ribbing ber om hjälp - brev till Kamrer Werner

Arbetslösa Sigrid Ribbing ber om hjälp - brev till Kamrer Werner

En fabriksinspektion i Stockholm - artikel 1889

En fabriksinspektion i Stockholm - artikel 1889

En hundraårig affär : E.G Tjäder & son : Stockholm

En hundraårig affär : E.G Tjäder & son : Stockholm

Fabriker
Tema

Fabriker

I Stockholm fanns många olika fabriker. Till en början låg de mitt i staden, ofta nära vattnet. Med tiden har de flyttat längre ut från centrum.

Herre och dam vid tobaksplantering

Herre och dam vid tobaksplantering

Historiska underrättelser om tobak och tobaks-handel i Stockholm, från äldsta till närwarande tider: meddelade till upplysning, i anseende till en uppkommen twist emellan kryddkram-handels- och tobaks-handlare-societeterne i Stockholm.

Historiska underrättelser om tobak och tobaks-handel i Stockholm, från äldsta till närwarande tider: meddelade till upplysning, i anseende till en uppkommen twist emellan kryddkram-handels- och tobaks-handlare-societeterne i Stockholm.

Stockholmsutställningen 1897. Till höger tobakfabriken Hellgrens paviljong

Stockholmsutställningen 1897. Till höger tobakfabriken Hellgrens paviljong

Tobaksburk från Hellefors bruk

Tobaksburk från Hellefors bruk