Foto
Fotograf: Okänd. Stockholms stadsmuseum

Järnvägstunneln söderifrån under Brunnsbacken

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad