Panorama över Stockholm från ovan
Karta
Upphov: Neuhaus, Heinrich (1833-1887). Stadsmuseet i Stockholm

Panorama över Stockholm

Litografen Heinrich Neuhaus kom till Stockholm i början på 1870-talet, och fick i uppdrag av Centraltryckeriet att göra ett stockholmspanorama. Arbetet slutfördes i december 1875, men så gott som hela upplagan förstördes vid en brand i tryckeriet samma månad. Av vad man vet finns endast tre kända exemplar kvar. Läs mer om panoramat i boken:

Neuhaus, Heinrich. - Panorama över Stockholm på 1870-talet / utg. av Magnus Lundqvist, Gösta Selling. - Stockholm : Bonnier, 1954.


Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad