Text

Den glömda tunneln / Bo Wingren

En artikel om den tunnel under Södermalm som sprängdes fram under åren 1864-1871. Det var ingenjör Nils Ericsons förslag att den växande tågtrafiken skulle ledas i en tunnel ut ur staden. Tunneln användes för järnvägstrafik ända till 1954. På 1970-talet hade man planer på att omvandla den till magasin för Stadsmuseets samlingar. 10 sidor.

Utdrag ur Stadsvandringar/ Stockholms stadsmuseum. 1 - 1976 - S. 73-82

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Centralstationen
Tema

Centralstationen

Sveriges största järnvägsstation byggdes 1871. Tidigare gick tågen söderut från Södra station och norrut från Norra station. Idag kan resenärerna byta till tunnelbana, pendeltåg oc…

Jernvägstunneln under Fengerska huset efter naturen tecknad af J. F. Meyer s:or. Litografi i Illustrerad Tidning, nr 22 den 3 juni 1865.

Jernvägstunneln under Fengerska huset efter naturen tecknad af J. F. Meyer s:or. Litografi i Illustrerad Tidning, nr 22 den 3 juni 1865.

Uppfinningar
Tema

Uppfinningar

Många tekniska uppfinningar och innovationer förändrade arbetet när Sverige industrialiserades. Maskiner kunde göra många människors arbete på kortare tid.