Text
Författare: Wingren, Bo (f. 1934). Stadsmuseet i Stockholm

Den glömda tunneln / Bo Wingren

En artikel om den tunnel under Södermalm som sprängdes fram under åren 1864-1871. Det var ingenjör Nils Ericsons förslag att den växande tågtrafiken skulle ledas i en tunnel ut ur staden. Tunneln användes för järnvägstrafik ända till 1954. På 1970-talet hade man planer på att omvandla den till magasin för Stadsmuseets samlingar. 10 sidor.

Utdrag ur Stadsvandringar/ Stockholms stadsmuseum. 1 - 1976 - S. 73-82

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad