Text

16 Utsigter i färgtryck af sammanbindnings-banan genom Stockholm och dess utsträckning till Liljeholmen : med plan och profilkarta samt text.

Sammanbindningsbanan genom Stockholm, som öppnades för allmän trafik 1871, byggdes som en tvåspårig järnväg som band samman västra stambanan vid Stockholms södra station med norra stambanan vid Stockholms central. Denna bok är från 1870 då järnvägen hade öppnats för viss godstrafik. Från Stockholms central gick förbindelserna vidare över Riddarfjärden och fram till Stockholm södra vid Tanto på Södermalm. Sammanbindningsbanans sträckning byggdes också vidare med en dubbelspårig sträcka fram till Nyboda tunnel strax utanför Liljeholmens station.

Då sammanbindningsbanan byggdes så var det tidens då dyraste järnvägsprojekt. Längs Stockholms central och Södra station byggdes många broar och viadukter. Det beslutades att en ny centralstation skulle byggas. En utfyllnad av Klara sjö genomfördes för att kunna anlägga Stockholm centrals bangård. Tunneln under Södermalm blev över 400 meter lång.

Sammanbindningsbanan har byggts om flera gånger och är idag hårt trafikerad.

Första delen av boken innehåller illustrationer av platser efter järnvägens sträckning från Liljeholmen (Nyboda), via Årstaviken, Södermalm och fram till Stockholms central. Efterföljande textdel tar kortfattat tar upp bakgrunden till sammanbindningbanans uppkomst och information kring och järnvägssträckningen.

Så här källhänvisar du till en text

Har du frågor om texten?

Rättigheter

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

"Bläddra i boken"

"Bläddra i boken"

Centralstationen
Tema

Centralstationen

Sveriges största järnvägsstation byggdes 1871. Tidigare gick tågen söderut från Södra station och norrut från Norra station. Idag kan resenärerna byta till tunnelbana, pendeltåg oc…

Hornstull
Tema

Hornstull

På 1600-talet byggdes den första bron mellan Liljeholmen och Södermalm. Då var området kring Hornstull nästan landsbygd och långt in på 1700-talet var området ganska glest befolkat…

Mina drömmars stad
Tema

Mina drömmars stad

Henning Nilsson kommer till Stockholm som 15-åring, för att söka lyckan. Han hoppas på arbete och större möjligheter till ett bra liv, än han skulle ha om han stannade kvar på land…

Röda rummet - En illustrerad Stockholmsskildring
Tema

Röda rummet - En illustrerad Stockholmsskildring

Arvid Falk är ung och prövar olika jobb. Han vill bli författare och umgås i Stockholms bohemiska kretsar. Han är idealist och tackar nej till ett jobb som han tycker är ohederligt…

Staden växer!
Tema

Staden växer!

Ända sedan det började bo människor i Stockholm har staden vuxit och blivit större. I temat Staden växer kan du läsa om hur Stockholm har vuxit som årsringarna på ett träd. (Bild:…