Text
Upphov: Okänd. Stadsmuseet i Stockholm

16 Utsigter i färgtryck af sammanbindnings-banan genom Stockholm och dess utsträckning till Liljeholmen : med plan och profilkarta samt text.

Sammanbindningsbanan genom Stockholm, som öppnades för allmän trafik 1871, byggdes som en tvåspårig järnväg som band samman västra stambanan vid Stockholms södra station med norra stambanan vid Stockholms central. Denna bok är från 1870 då järnvägen hade öppnats för viss godstrafik. Från Stockholms central gick förbindelserna vidare över Riddarfjärden och fram till Stockholm södra vid Tanto på Södermalm. Sammanbindningsbanans sträckning byggdes också vidare med en dubbelspårig sträcka fram till Nyboda tunnel strax utanför Liljeholmens station.

Då sammanbindningsbanan byggdes så var det tidens då dyraste järnvägsprojekt. Längs Stockholms central och Södra station byggdes många broar och viadukter. Det beslutades att en ny centralstation skulle byggas. En utfyllnad av Klara sjö genomfördes för att kunna anlägga Stockholm centrals bangård. Tunneln under Södermalm blev över 400 meter lång.

Sammanbindningsbanan har byggts om flera gånger och är idag hårt trafikerad.

Första delen av boken innehåller illustrationer av platser efter järnvägens sträckning från Liljeholmen (Nyboda), via Årstaviken, Södermalm och fram till Stockholms central. Efterföljande textdel tar kortfattat tar upp bakgrunden till sammanbindningbanans uppkomst och information kring och järnvägssträckningen.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad