Sök

Sökresultat

71 träffar på Sociala förhållanden

Håll höjden : rapport från bottenplattan / John Arthur Ekebert

Håll höjden : rapport från bottenplattan / John Arthur Ekebert

Vi är framtiden : 10 stockholmsungdomar 1984 / Bo Levin, Birgitta Öjersson, Karine Mannerfelt

Vi är framtiden : 10 stockholmsungdomar 1984 / Bo Levin, Birgitta Öjersson, Karine Mannerfelt

Tio levnadsberättelser : rapport från ett annat boende / Bo Larsson ; med fotografier av Johan Stigholt

Tio levnadsberättelser : rapport från ett annat boende / Bo Larsson ; med fotografier av Johan Stigholt

Vita bandets hem för ”vilsegånga” kvinnor – årsberättelse 1916

Vita bandets hem för ”vilsegånga” kvinnor – årsberättelse 1916

Af Styrelsen öfver Stockholms stads asyler för husvilla föranstaltad statistisk undersökning angående bostadsförhållandena i Stockholm : åren 1900 och 1902 / verkställd af J. Guinchard

Af Styrelsen öfver Stockholms stads asyler för husvilla föranstaltad statistisk undersökning angående bostadsförhållandena i Stockholm : åren 1900 och 1902 / verkställd af J. Guinchard

Anteckningar om arbetarförhållanden i Stockholm / af Gustaf af Geijerstam

Anteckningar om arbetarförhållanden i Stockholm / af Gustaf af Geijerstam

Industrialismens storstad : studier rörande Stockholms sociala, ekonomiska och demografiska struktur 1860-1910 / Uno Gustafson

Industrialismens storstad : studier rörande Stockholms sociala, ekonomiska och demografiska struktur 1860-1910 / Uno Gustafson

Om det kyrkliga tillståndet : särdeles inom hufvudstaden / af N. Ignell

Om det kyrkliga tillståndet : särdeles inom hufvudstaden / af N. Ignell

Ladugårdslandet blir Östermalm / Nils Ahnlund

Ladugårdslandet blir Östermalm / Nils Ahnlund

Undersökningar rörande Stockholms mortalitet av Erik Wilhelm Wretlind

Undersökningar rörande Stockholms mortalitet av Erik Wilhelm Wretlind

Fattigvården i Stockholm från äldre till yngre tid : jämte beskrifning af Stockholms stads arbetsinrättningar... : en historisk överblick / af Jos. Müller

Fattigvården i Stockholm från äldre till yngre tid : jämte beskrifning af Stockholms stads arbetsinrättningar... : en historisk överblick / af Jos. Müller

Liberala valmansföreningens rösträttsmöte - artikel i SvD 13 maj 1902

Liberala valmansföreningens rösträttsmöte - artikel i SvD 13 maj 1902

Stockholm : skildring af hufvudstadens historia från äldsta till närvarande dagar / Thure Gustaf Rudbeck

Stockholm : skildring af hufvudstadens historia från äldsta till närvarande dagar / Thure Gustaf Rudbeck

F.d. betjänten Carl Gustaf Eriksson grips för ”betleri” på Djurgården 1900

F.d. betjänten Carl Gustaf Eriksson grips för ”betleri” på Djurgården 1900

Stockholms sociala historia
Tema

Stockholms sociala historia

Hur ska vi ta hand om barn, sjuka, gamla, arbetslösa och andra som behöver hjälp för att klara sin vardag? Det är frågor som alla samhällen i alla tider måste ta ställning till. (B…

Regleringen av Staden inom broarna / Frans De Brun

Regleringen av Staden inom broarna / Frans De Brun

Förortshat / Johanna Langhorst

Förortshat / Johanna Langhorst

Hur går det för 50-talets Stockholmspojkar? : en uppföljning av 222 vanliga skolpojkar och 100 Skåpojkar / Maja Anderson

Hur går det för 50-talets Stockholmspojkar? : en uppföljning av 222 vanliga skolpojkar och 100 Skåpojkar / Maja Anderson

I poliskammaren och på stationerna / Claës Lundin

I poliskammaren och på stationerna / Claës Lundin

Huset vid Flon / Kjell Johansson

Huset vid Flon / Kjell Johansson

Sjön utan namn / Kjell Johansson

Sjön utan namn / Kjell Johansson

Det var inte jag / Kjell Johansson

Det var inte jag / Kjell Johansson

Har du bott i läger, Rosa? / Cecilia Köljing

Har du bott i läger, Rosa? / Cecilia Köljing

Rummet under golvet / Kjell Johansson

Rummet under golvet / Kjell Johansson

Karta

Laddar karta...

Laddar resultat...

Inga träffar

Det finns inga träffar att visa på kartan.