Undersökningar om dödligheten i Stockholm från 1815 till 1863 av Erik Wilhelm Wretlind
Text

Undersökningar rörande Stockholms mortalitet av Erik Wilhelm Wretlind

Stockholm står inför industrialiseringens genombrott när denna undersökning görs. Erik Wilhelm Wretlind, läkare och folkbildare, beskriver dödligheten i Stockholm mellan åren 1815-1863. Stockholm hade då den högsta dödligheten jämfört med andra europeiska storstäder. Barnadödligheten var särskilt stor.

År 1860 börjar Stockholm föra en mer systematisk statistik över dödsorsakerna. Sex år senare kommer denna undersökning ut. Wretlind försöker förstå orsakerna till den höga dödligheten. Han tycker att de sociala förhållandena verkar vara främsta orsaken.

Det skannade bokexemplaret har tillhört författaren Per Anders Fogelström. Han har också publicerat sidorna 7 och 155-156 i antologin "Okänt Stockholm", som kom ut 1967.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Dödsorsaker i Stockholm 1861-1968

Dödsorsaker i Stockholm 1861-1968

Okänt Stockholm : en antologi / [utgiven av] Per Anders Fogelström

Okänt Stockholm : en antologi / [utgiven av] Per Anders Fogelström

Vägen till historien genom en boksamling  / artikelförfattare: Susanna Strömberg

Vägen till historien genom en boksamling / artikelförfattare: Susanna Strömberg