Undersökningar om dödligheten i Stockholm från 1815 till 1863 av Erik Wilhelm Wretlind
Text
Författare: Wretlind, Erik Wilhelm (1838-1905). Stadsmuseet i Stockholm

Undersökningar rörande Stockholms mortalitet av Erik Wilhelm Wretlind

Stockholm står inför industrialiseringens genombrott när denna undersökning görs. Erik Wilhelm Wretlind, läkare och folkbildare, beskriver dödligheten i Stockholm mellan åren 1815-1863. Stockholm hade då den högsta dödligheten jämfört med andra europeiska storstäder. Barnadödligheten var särskilt stor.

År 1860 börjar Stockholm föra en mer systematisk statistik över dödsorsakerna. Sex år senare kommer denna undersökning ut. Wretlind försöker förstå orsakerna till den höga dödligheten. Han tycker att de sociala förhållandena verkar vara främsta orsaken.

Det skannade bokexemplaret har tillhört författaren Per Anders Fogelström. Han har också publicerat sidorna 7 och 155-156 i antologin "Okänt Stockholm", som kom ut 1967.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad