Text
Författare: Guinchard, Joseph. Stadsmuseet i Stockholm

Af Styrelsen öfver Stockholms stads asyler för husvilla föranstaltad statistisk undersökning angående bostadsförhållandena i Stockholm : åren 1900 och 1902 / verkställd af J. Guinchard

Mellan åren 1900-1902 gjordes en bostadsräkning i staden. Man kartlade lägenheternas standard, hur många som bodde i varje lägenhet, vad lägenheterna kostade att hyra och hur många av hushållen som hade inneboende hos sig.

Resultatet av undersökningen var mycket negativt. Den visade sig att en stor del av staden befolkning levde under svåra bostadsförhållanden.

Faktauppgifterna i denna skrift ger en tydlig bild av levnadsvillkoren för stadens invånare vid sekelskiftet 1900.
78 sidor text och 129 sidor tabeller.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad