Text
Författare: Stenbäck, Bl. Stadsmuseet i Stockholm

Gatans lärdomar : bevis för behofvet af ansvarighetskänslans och menniskokärlekens höjande i samhället

Författaren till denna skrift sprider inte sitt kristna budskap i kyrkan utan går runt bland Stockholms fattiga i deras egen miljö. I skriften vittnar han om de svåra sociala förhållandena som människorna han mötte levde i i 1890-talets Stockholm. Han träffar på de personer som finns längst ner i samhället: prostituerade, alkoholister, fattiga arbetare...

Hans åsikter är en blandning av ett konstaterande att nöden är stor och att materiell hjälp behövs och å andra sidan att gudstron kommer att höja alla de olyckligt lottade. Han önskar att riksdagen ska införa en arbetarlagstiftning med försäkring mot olycksfall i arbetet, en sjukkassa, ett rusdrycksförbud och en lag om rätt till arbete. 76 sidor.

Uppdaterad