Litteraturtips
Författare: Ahnlund, Nils (1889-1957). Stockholms stadsbibliotek

Ladugårdslandet blir Östermalm / Nils Ahnlund

Här beskrivs de stora förändringar som skedde under 1800-talets andra hälft i stadsdelen Ladugårdslandet, som sedan 1885 heter Östermalm. Med intressanta detaljer skildras hur en fattig del av Stockholm, som länge varit oförändrad, får nytt utseende och social status, med igenfyllt vatten, bortsprängt berg, nya gator och ny bebyggelse. Här finns också exempel på skönlitterära verk från 1800-talet som utspelar sig i stadsdelen. 26 sidor.

Innehåll
Stadsdelen vid 1800-talets mitt
Huvudstråk och bakgator
Ladugårdslandet i litteraturen
Blanche och Ladugårdslandet
Katthavet och Nybrohamnen
Nybroviken minskas
Tyskbagarbergen
Karl XV:s port
Esplanadsystemet
Karlavägen och Valhallavägen
Strandvägen
Birger Jarlsgatan
Villastad och slumkvarter
Bostadsbristen
Namnändringen 1885

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad