Sök

Sökresultat

72 träffar på Schaktning

Spräng- och schaktningsarbete genom Danviksklippan för Danvikskanalen i Hammarbyleden. I bakgrunden Danviksbro

Spräng- och schaktningsarbete genom Danviksklippan för Danvikskanalen i Hammarbyleden. I bakgrunden Danviksbro

Arbeten i Hammarbyleden vid Skanstull. Provisorisk träbro före Skansbrons tillkomst

Arbeten i Hammarbyleden vid Skanstull. Provisorisk träbro före Skansbrons tillkomst

Frihamnen: Bergschaktning mellan Frihamnen och Lindarängen. Lokomotivkranar i arbete.

Frihamnen: Bergschaktning mellan Frihamnen och Lindarängen. Lokomotivkranar i arbete.

Schaktning mellan kv. Grytgjutaren och kv. Uppvaktaren för tunnelbanan vid T-Hötorget. Dåvarande Oxtorgsgatan går på en bro vid Konserthuset. Här går numera Sveavägen norrut

Schaktning mellan kv. Grytgjutaren och kv. Uppvaktaren för tunnelbanan vid T-Hötorget. Dåvarande Oxtorgsgatan går på en bro vid Konserthuset. Här går numera Sveavägen norrut

Brunkebergsåsen schaktas, marknivån sänks

Brunkebergsåsen schaktas, marknivån sänks

Mäster Samuelsgatan (bron) från Malmskillnadsgatan

Mäster Samuelsgatan (bron) från Malmskillnadsgatan

Schaktning för ny underfart under järnvägen vid Tegelbacken. Ny trafikplats skall byggas vid Tegelbacken. I samband med byggandet av Klarastrandsleden. Vy mot öster

Schaktning för ny underfart under järnvägen vid Tegelbacken. Ny trafikplats skall byggas vid Tegelbacken. I samband med byggandet av Klarastrandsleden. Vy mot öster

Schaktning i kv. Faunen och kv. Stigbygeln. Sergelgatan går på en provisorisk träbro. Vy västerut mot Konstfackskolan under rivning, fasaden mot Sergelgatan

Schaktning i kv. Faunen och kv. Stigbygeln. Sergelgatan går på en provisorisk träbro. Vy västerut mot Konstfackskolan under rivning, fasaden mot Sergelgatan

Åsögatan österut från Östgötagatan. Gatuarbete och schaktning pågår mellan kv. Dagakarlen och kv. Timmermannen.  Åsögatan 36 t.h. (nuv. Åsögatan 128)

Åsögatan österut från Östgötagatan. Gatuarbete och schaktning pågår mellan kv. Dagakarlen och kv. Timmermannen. Åsögatan 36 t.h. (nuv. Åsögatan 128)

Utsikt från Telefontornet mot Sveavägen norrut från Kungsgatan. Gropen är början till de rivningar och schaktningar som följde för tunnelbanans anläggande. Malmskillnadsgatan i nedre hörnet t.h

Utsikt från Telefontornet mot Sveavägen norrut från Kungsgatan. Gropen är början till de rivningar och schaktningar som följde för tunnelbanans anläggande. Malmskillnadsgatan i nedre hörnet t.h

Götgatan 82 norrut. Här ligger nu Åhléns varuhus på Södermalm. Vid trädet ligger nu Ringens köpcentrum

Götgatan 82 norrut. Här ligger nu Åhléns varuhus på Södermalm. Vid trädet ligger nu Ringens köpcentrum

Grävning vid Malmgårdsvägen 63

Grävning vid Malmgårdsvägen 63

Sprängning för projekterade fastigheten Regeringsgatan 111, nuvarande 105. I fonden ligger Johannesgatans gårdsfasader

Sprängning för projekterade fastigheten Regeringsgatan 111, nuvarande 105. I fonden ligger Johannesgatans gårdsfasader

Vasagatan norrut från Centralplan. Sänkning av gatunivån på Vasagatan. LO-borgen i fonden

Vasagatan norrut från Centralplan. Sänkning av gatunivån på Vasagatan. LO-borgen i fonden

Pålning för Malmskillnadsgatans viadukt över Hamngatan. T.v. Sveavägen på provisorisk bro. I fonden går Mäster Samuelsgatans bro över blivande Sveavägen

Pålning för Malmskillnadsgatans viadukt över Hamngatan. T.v. Sveavägen på provisorisk bro. I fonden går Mäster Samuelsgatans bro över blivande Sveavägen

Framdragningen av Lundagatan västerut genom Skinnarviksberget. Motsvarar nu Lundagatan 50. Då kv. Kaninen Mindre, nu kv. Gnejsen

Framdragningen av Lundagatan västerut genom Skinnarviksberget. Motsvarar nu Lundagatan 50. Då kv. Kaninen Mindre, nu kv. Gnejsen

Arbeten för Hammarbyledens framdragning vid Danviken. Vy från Danviksklippan mot Danviks hospital och Fåfängan. I fonden Djurgården

Arbeten för Hammarbyledens framdragning vid Danviken. Vy från Danviksklippan mot Danviks hospital och Fåfängan. I fonden Djurgården

Brunkebergstorg med provisoriska broar i förgrunden. Vattugatan går västerut från Brunkebergstorg 7. T.v. ligger Herkulesgatan. Kv. Wahrenberg och Elefanten är rivna. I fonden ses Stadshuset

Brunkebergstorg med provisoriska broar i förgrunden. Vattugatan går västerut från Brunkebergstorg 7. T.v. ligger Herkulesgatan. Kv. Wahrenberg och Elefanten är rivna. I fonden ses Stadshuset

Brunkebergstorg, nordvästra delen. Brunkebergstorg 9 och Beridarbansgatan 1-5 byggs. T.h. är Telestyrelsens hus, där kommer Riksbanken att byggas

Brunkebergstorg, nordvästra delen. Brunkebergstorg 9 och Beridarbansgatan 1-5 byggs. T.h. är Telestyrelsens hus, där kommer Riksbanken att byggas

Från Vattugatan vid Brunkebergstorg västerut över rivna kv. Elefanten. Tv. Herkulesgatan och kv. Björnen. Drottninggatan går på en provisorisk bro

Från Vattugatan vid Brunkebergstorg västerut över rivna kv. Elefanten. Tv. Herkulesgatan och kv. Björnen. Drottninggatan går på en provisorisk bro

Hötorget 10 (Sergelgatan 10) efter rivning. Vy västerut mot Hötorgshallen. I fonden ligger varuhuset PUB. T.h. Konserthusets södra sida. Här ligger nu första höghuset, Sergelgatan 22, kv Beridarebanan

Hötorget 10 (Sergelgatan 10) efter rivning. Vy västerut mot Hötorgshallen. I fonden ligger varuhuset PUB. T.h. Konserthusets södra sida. Här ligger nu första höghuset, Sergelgatan 22, kv Beridarebanan

Kv. Grytgjutaren är rivet, kvar står endast en del av Hötorget 12 söder om Konserthuset. Schaktning för tunnelbanan pågår. Överst t.v. ligger Hötorgshallen och PUB. Här står nu första höghuset

Kv. Grytgjutaren är rivet, kvar står endast en del av Hötorget 12 söder om Konserthuset. Schaktning för tunnelbanan pågår. Överst t.v. ligger Hötorgshallen och PUB. Här står nu första höghuset

Vy österut över rivna kv. Hästryggen mot Malmskillnadsgatan 38-42, kv. Stormhatten. T.h. i fonden mynnar Smålandsgatan

Vy österut över rivna kv. Hästryggen mot Malmskillnadsgatan 38-42, kv. Stormhatten. T.h. i fonden mynnar Smålandsgatan

Sergelgången under påbörjad byggnad i f.d. kv. Åskslaget och Fyrmörsaren. Malmskillnadsgatans bro och höghusen i fonden

Sergelgången under påbörjad byggnad i f.d. kv. Åskslaget och Fyrmörsaren. Malmskillnadsgatans bro och höghusen i fonden

Karta

Laddar karta...

Laddar resultat...

Inga träffar

Det finns inga träffar att visa på kartan.