Foto
Fotograf: Salin, Kasper (1856-1919). Stadsmuseet i Stockholm

Framdragningen av Lundagatan västerut genom Skinnarviksberget. Motsvarar nu Lundagatan 50. Då kv. Kaninen Mindre, nu kv. Gnejsen

Uppdaterad