Foto

Södergatan under uppförande. Vy mot nordväst. Rivna kv. Göta Ark, Sankt Paulsgatan 5. T.v. Sankt Paulsgatan 7. I fonden Sankt Paulsgatan 6, Leijonstedtska gården

Så här källhänvisar du till fotografiet

Har du frågor om fotografiet?

Rättigheter