Foto
Fotograf: Blomberg, Anton (1862-1936). Stockholms stadsmuseum

Sprängning för projekterade fastigheten Regeringsgatan 111, nuvarande 105. I fonden ligger Johannesgatans gårdsfasader

Uppdaterad