Foto
Fotograf: Okänd. Stockholms stadsmuseum

Arbeten för Hammarbyledens framdragning vid Danviken. Vy från Danviksklippan mot Danviks hospital och Fåfängan. I fonden Djurgården

Uppdaterad