Foto
Fotograf: Okänd. Stadsmuseet i Stockholm

Arbeten för Hammarbyledens framdragning vid Danviken. Vy från Danviksklippan mot Danviks hospital och Fåfängan. I fonden Djurgården

Uppdaterad